Configurando o portal cativo nos access points WAP351 e WAP371