Configurar a tabela de localidade do portal da Web de convidado no WAP125 ou WAP581