Gerencie os planos e dispositivos da fábrica usando o FindIT Network Probe