AMP para console de endpoints e o último filtro visto