Número máximo de interfaces e subinterfaces para Cisco IOS Routers: Limites de IDB