Guest

Telefonia pakietowa

Dzięki firmie Cisco, będącej liderem w branży sieci internetowych, operatorzy już teraz mogą z powodzeniem świadczyć usługi transmisji głosu w sieciach IP (Voice over IP - VoIP). Oznacza to nie tylko możliwość zwiększenia ruchu telefonicznego i danych w sieciach operatorów, ale także wprowadzenia nowych, dochodowych aplikacji IP, takich jak internetowe połączenie oczekujące (Internet Call Waiting - ICW) i powiadomienie, ujednolicona komunikacja oraz aplikacje typu "kliknij, aby rozmawiać". Są one łatwe do wdrożenia, a jednocześnie można stale udoskonalać istniejące usługi, takie jak konferencje, połączenia bezpłatne i usługi kart telefonicznych.
Dodatkowo można jeszcze urozmaicać swoją ofertę poprzez kombinację zaawansowanych usług VPN na potrzeby transmisji danych i głosu oraz telecentrów. Co ważne, nasza głęboka znajomość tych nowych technologii umożliwia operatorom szybkie wdrożenie tych usług i wejście na rynek.
Zarówno usługi zaawansowane, jak i kombinowane stanowią okazję do tego, aby wyróżnić się na rynku w roli operatora i skierować do firmy nowe strumienie przychodów.

Rozwiązanie technologiczne
Wybierz dowolną grupę technologii, a w docelowym dokumencie znajdziesz wszelkie informacje dotyczące aspektów gospodarczych, rynkowych i związanych z kanałami komunikacji, które pomogą wzmocnić każdą z Twoich ofert technologicznych.

Pozwól nam pomóc