Guest

Operatorzy narodowi

Narodowi operatorzy dominujący świadczą usługi transmisji głosu i danych dla wszystkich segmentów rynku, a także oferują usługi zbiorowe dla innych operatorów. Operatorzy dominujący najczęściej działają na rynkach międzynarodowych oraz dysponują rozległymi sieciami szkieletowymi w kraju macierzystym i poza jego granicami. Obecnie operatorzy ci muszą stawić czoła nagłym wyzwaniom związanym z opracowaniem nowych usług, ponieważ przychody z tradycyjnych połączeń telefonicznych maleją, a konkurencja w zakresie świadczenia usług i udostępniania treści medialnych rośnie.

W miarę migracji transmisji głosu i danych do sieci IP, wielu operatorów dominujących przerzuca inwestycje na systemy komutacji pakietów. Konieczne staje się rozpoznanie i wdrożenie wielu technologii, takich jak światłowody i DWDM oraz DSL, jak również stworzenie nowych tras dla podstawowych i multimedialnych usług IP. Znajomość lokalnych sieci i możliwość wdrożenia takich usług, jak DSL, wirtualne sieci prywatne IP oraz transmisja głosu w sieciach IP, daje operatorom nowe możliwości działania z małym ryzykiem utraty klientów i szansą osiągnięcia znacznych przychodów. Będą oni także mieli możliwość wprowadzenia usług dla użytkowników domowych, zanim sieci telewizji kablowej osiągną wielkość krytyczną. Przebieg wszystkich tych scenariuszy jest warunkowany zdolnością operatorów do szybkiego przejścia od podstawowych usług w zakresie dostępu, do usług zaawansowanych oraz do porozumień partnerskich, które zagwarantują, że operatorzy ci nie staną się jedynie dostawcami towaru powszechnego użytku w bogatym w aplikacje i treści medialne środowisku.

Firma Cisco oferuje swoje doświadczenie w zakresie technologii IP, otwartą architekturę, rozwiązania i programy partnerskie, pozwalające operatorom przejść od sieci dostępowych i rdzeniowych do rozwiązań należących do Nowego Świata.

Poznaj technologie odpowiednie dla narodowych operatorów dominujących:

Pozwól nam pomóc