Guest

Operatorzy sieci komórkowych

Rynek usług komórkowej transmisji głosu i danych powiększa się nieustannie, w miarę jak pojawiają się na nim nowe aplikacje i usługi dla klientów. Bodźcem tej ekspansji jest migracja do sieci pakietowych. Przezorni operatorzy już poszukują sposobów, które zapewnią im pierwszeństwo w wejściu na rynek, obniżenie nakładów inwestycyjnych i generowanie nowych strumieni przychodów. Jednocześnie, wraz z załamywaniem się tradycyjnych relacji cenowych, coraz bardziej zaostrza się konkurencja. Aby świadczyć nowe usługi i zdobyć udziały w rynku, operatorzy sieci komórkowych potrzebują najlepszych w swojej klasie systemów, otwartych architektur sieciowych, usług podstawowych, konfigurowania treści medialnych itp.

Pionierskie doświadczenia firmy Cisco w zakresie technologii IP oraz najlepsze w branży internetowe rozwiązania mobilne mogą pomóc operatorom w szybkiej realizacji ich planów poprzez integrację technologii komórkowych i głównych technologii sieciowych. Technologia IP jest dobrze rozpowszechniona i charakteryzuje się korzystnymi wskaźnikami ekonomicznymi. Operatorzy będą mogli w pełni korzystać ze skalowalności, przystępnego konfigurowania usług i możliwości ustalania konkurencyjnych cen na swoje usługi. Cisco już teraz oferuje sprawdzone programy partnerskie i produkty oraz współpracuje z największymi operatorami, promując oparte na protokole IP usługi transmisji danych i usługi multimedialne w sieciach komórkowych.

Poznaj technologie odpowiednie dla operatorów sieci komórkowych:

Pozwól nam pomóc