Guest

Korzyści z sieci MPLS VPN dla operatorów

Sieci VPN umożliwiają operatorom partnerską współpracę ze swoimi klientami w zakresie realizacji ich potrzeb dotyczących komunikacji internetowej i wewnątrzfirmowej. Sieci VPN oferowane przez operatorów rozwiązują problemy ze skalowaniem sieci korporacyjnych i pozwalają firmie skupić się na jej podstawowych zadaniach. W rezultacie operacje w sieciach WAN zostają uproszczone, a klient zyskuje możliwość skoncentrowania się na swoich głównych celach gospodarczych. Kolejną zaletą zakupu usług sieci VPN jest obniżenie całkowitych kosztów eksploatacji. Zamiast inwestować w wyposażenie, pasmo, personel i operacje wewnętrzne, klienci mogą skorzystać z usług operatorów i zająć się tym, co robią najlepiej.

Korzyści

  • Sieci VPN oferują usługi zarządzane, które wykraczają poza obecne pakiety usług zwykłej łączności i transportu oraz stanowią podstawę przyrostowego konfigurowania usług.
  • Oferując usługi sieci VPN klientom instytucjonalnym, operatorzy mogą spodziewać się większych przychodów i zysków.
  • Poziom oferty usług będzie czynnikiem różnicującym operatorów na coraz bardziej konkurencyjnym rynku.
  • Klienci będą coraz ściślej współpracować z operatorami przy realizacji swoich wymagań sieciowych o znaczeniu krytycznym; w efekcie wzrośnie ich lojalność, a możliwości uzyskiwania przyrostowych przychodów będą sprzyjać większej stabilizacji wśród klientów.