Guest

Optyczne sieci IP

Sieci optyczne oferują współczesnym operatorom znaczące zalety. Ze swoją praktycznie nieograniczoną pojemnością i szybkościami, o jakich do niedawna nawet nie myślano, sieci optyczne otwierają przed operatorami ogromne możliwości oferowania klientom nowych usług o znaczeniu krytycznym. Jednak pojemność to nie wszystko. Dzisiejsze sieci optyczne muszą charakteryzować się inteligencją wbudowaną w samym rdzeniu. Sieci te muszą rozpoznawać przesyłane przez siebie aplikacje, usługi i informacje - i muszą rozróżniać rodzaje transmitowanych danych, aby zapewnić optymalną wydajność.

Tradycyjne sieci optyczne były projektowane i budowane głównie do obsługi komutowanego ruchu telefonicznego. Jednak wzrost ruchu IP, spowodowany głównie przez aplikacje internetowe, spowodował, że te klasyczne sieci optyczne nie są już optymalne dla dominującego ruchu i usług, których domagają się obecnie użytkownicy. Ruch IP zwiększa swoje udziały. Tym samym potrzebne jest rozwiązanie, które temu sprosta.

Firma Cisco, dzięki swej czołowej pozycji w branży produktów i usług dla sieci IP, jest obecnie jedyną firmą, która oferuje pełny katalog rozwiązań w zakresie optycznych sieci IP. Oznacza to po prostu możliwość świadczenia nowych i dochodowych usług opartych na protokole IP, jeszcze zanim zacznie to robić konkurencja.

Dzięki opracowanym przez Cisco rozwiązaniom w zakresie optycznych sieci IP, wdrożenie szybkich sieci optymalizowanych pod kątem transmisji danych trwa krócej, jest efektywniejsze i zapewnia większe zyski. Kombinacja IP i sieci optycznych to potężne narzędzie, które pozwala świadczyć szybkie usługi IP dla większej liczby klientów, niż to było możliwe wcześniej.

Rozwiązanie technologiczne

Wybierz dowolną grupę technologii, a w docelowym dokumencie znajdziesz wszelkie informacje dotyczące aspektów gospodarczych, rynkowych i związanych z kanałami komunikacji, które pomogą wzmocnić każdą z Twoich ofert technologicznych.

Pozwól nam pomóc