Guest

Małych i średnich firm

Małe i średnie firmy

Zintegrowane technologie

Omówienie, w jaki sposób zoptymalizować sieć, działając na bezwzględnym i dynamicznym rynku.

Zunifikowana
komunikacja (komunikacja oparta na protokole IP/VoIP)

Zwiększanie wydajności operacyjnej dzięki zbieżnej sieci przesyłania danych, głosu i obrazu.

Aplikacje

Komunikacja i współpraca za pomocą aplikacji zunifikowanej komunikacji.

Bezpieczeństwo dla małych i średnich firm

Zintegrowane zabezpieczenia chronią przed wewnętrznymi i zewnętrznymi zagrożeniami.

Mobilność/łączność bezprzewodowa

Bezpieczna łączność i jednocześnie większa wydajność operacyjna.

Routing i przełączanie (sieć zintegrowanych usług)

Wdrażanie podstawy bezpiecznej sieci, która będzie rozwijać się wraz z firmą.

Centrum danych dla małych i średnich firm

Rozszerzanie centrum danych o pamięć masową, aplikacje, serwery i środki zapewnienia nieprzerwanej pracy.

Rozwiązania dla wybranej branży

Przedstawienie strategii i rozwiązań specyficznych dla branż.

Strategia biznesowa

Rozwiązanie Cisco Smart Business Communications pozwala odpowiedzieć na obecne wyzwania biznesowe.

Zapoznaj się z zasobami
Sieć służąca do współdziałania

Dzięki sieci dla współdziałania, udostępnionej przez firmę Cisco, można zmierzyć się z wyzwaniami biznesowymi, korzystając z porad ekspertów z danej branży, technologii lub w dziedzinie zagadnień biznesowych.

Sieć dla współdziałania oferuje następujące usługi: