Masz konto?

  •   Spersonalizowana zawartość
  •   Twoje produkty i wsparcie

Potrzebujesz konta?

Utwórz konto

Zobacz przed jakimi wyzwaniami IT stoją małe i średnie firmy

Maksymalnie zwiększ poziom zadowolenia klienta, przychody oraz wydajność małych i średnich firm dzięki transformacji cyfrowej. Jak małe i średnie firmy inwestują w technologie cyfrowe oraz systemy.

W świecie, który został nieodwracalnie zmieniony przez cyfryzację, automatyzację i Internet, wydajność firmy staje się synonimem umiejętności wykorzystywania IT nie tylko do normalnego funkcjonowania firmy, ale także do maksymalizacji jej produktywności, przychodów i zadowolenia klienta.

Małe i średnie firmy (SMB) rozumieją znaczenie transformacji cyfrowej i chcą w pełni wykorzystać w tym procesie potencjał swoich zasobów IT. Jednak menedżer ds. IT w małej lub średniej firmie, któremu zlecono realizację tego zadania, musi pokonać po drodze kilka przeszkód.

1. Wzrost liczby stosowanych rozwiązań i złożoności w niewielkich środowiskach IT

To może wydawać się zaskakujące, ale nawet małe i średnie firmy mogą dysponować niezwykle skomplikowanymi systemami IT. Wraz z rozpowszechnieniem się trendu wykorzystywania do pracy prywatnych urządzeń pracowników (BYOD), wdrażania chmur i spełniania oczekiwań użytkowników w zakresie całodobowej dostępności, zarządzanie infrastrukturą oraz siecią staje się niezwykle trudnym zadaniem i wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. Istnieje wiele słabych punktów, mogących powodować przestoje i utratę danych oraz stwarzać ryzyko. Każda awaria, na przykład serwera, może stać się problemem zarówno dla pracowników działu IT, jak i użytkowników.

2. Ograniczone zasoby personelu w dziale IT

W większych firmach obciążenia rozkładają się na kilku pracowników IT. Natomiast większość małych i średnich firm ma albo jednego menedżera ds. IT, albo mały zespół, który nie zawsze składa się z pracowników pełnoetatowych. Jeszcze inne małe i średnie firmy w ogóle nie dysponują wyspecjalizowanymi pracownikami IT — ta sama osoba lub grupa dba o IT i pełni inne obowiązki. W każdym z tych przypadków często zdarza się, że pracownicy IT są nadmiernie obciążeni zarządzaniem skomplikowanym środowiskiem w celu zaspokojenia potrzeb biznesowych.

3. Zbyt skomplikowane rozwiązania IT, które nie są przyjazne dla użytkownika

Pełnoetatowi menedżerowie ds. IT w małych i średnich firmach wykonują najczęściej wiele różnych zadań i rzadko są specjalistami w jednej dziedzinie. Mogą oni być przytłoczeni zakresem funkcji oferowanych przez skomplikowane produkty IT, zwłaszcza jeśli możliwości produktu koncentrują się na technologii kosztem użyteczności. Wdrażanie może stać się zbyt długim lub zbyt skomplikowanym procesem, znacząco zwiększając czas, jakiego potrzebują małe i średnie firmy na uzupełnienie braków w zakresie zaawansowanych technologii przed wkroczeniem na nowy rynek lub w nową fazę rozwoju.

4. Komunikacja z właścicielami firm

Nawet jeśli szefowie lub dyrektorzy generalni małych lub średnich przedsiębiorstw traktują IT jako istotny aspekt działalności, dokonują inwestycji tylko wtedy, gdy technologia przynosi korzyści i efekty dla ich firm. W przeciwnym razie w ich mniemaniu rola IT sprowadza się do świadczenia usług i generowania kosztów. Menedżerowie ds. IT muszą przywiązywać szczególną wagę do umiejętności dokładnego przekładania wdrożeń na liczby i zrozumiałe sformułowania, które właściciel firmy jest w stanie docenić, takie jak oszczędności, szybkość wejścia na rynek i przyspieszenie rozwoju.

5. Ograniczone budżety IT

Na koniec należy wspomnieć o przeszkodzie, która może zniweczyć wszelkie wysiłki podejmowane w celu sprostania czterem powyżej opisanym wyzwaniom. To oczywiste, że menedżerowie ds. IT dążą do tego, by nowe produkty nie obciążały budżetu firmy, nie tylko w momencie zakupu, ale także w dłuższej perspektywie, uwzględniając zarówno koszty utrzymania, jak i całkowity koszt posiadania (TCO) oraz zwrot z inwestycji (ROI). Jednak gdy firma rozwija się agresywnie lub zmienia strategię, pojawia się problem. Produkty o wystarczającej skalowalności mogą znajdować się poza możliwościami budżetowymi firmy, podczas gdy te znajdujące się w jej zasięgu nie zawsze cechują się funkcjonalnością odpowiadającą zmieniającym się potrzebom firmy.

Wraz ze wzrostem zależności biznesu od IT będzie się zwiększać ciężar spoczywający na barkach menedżerów ds. IT w małych i średnich firmach. A wraz z dążeniem do transformacji cyfrowej presja związana z tymi pięcioma wyzwaniami tylko się nasili.

Małe i średnie firmy potrzebują produktów IT, które są łatwe w zarządzaniu i nie poświęcają wydajności na rzecz ceny. Co wyróżnia proste i inteligentne rozwiązania, na które menedżerowie ds. IT w małych i średnich firmach powinni zwracać szczególną uwagę, aby podejmować mądrzejsze decyzje zakupowe?

  • Prostota: nie oznacza to podstawowej, ograniczonej funkcjonalności. Termin ten odnosi się do produktów, które dostosowują najnowszą technologię do potrzeb małych i średnich firm. Oczywiście muszą się one charakteryzować łatwą i szybką konfiguracją. Również po wdrożeniu nie powinny sprawiać problemów, tak aby menedżer ds. IT był w stanie je utrzymywać i rozbudowywać w przyszłości. Pozwoli to zaoszczędzić wiele czasu, pieniędzy i frustracji, gdy pojawi się konieczność natychmiastowego wdrożenia trendów, takich jak mobilność i chmura.
  • Inteligentne: produkty muszą posiadać wbudowane funkcje ułatwiające obsługę i zwiększające bezpieczeństwo, a także możliwość śledzenia i rejestrowania szczegółowych danych. Przyspiesza to pracę i reakcje na zdarzenia menedżerów ds. IT, dzięki czemu firma może stać się bardziej elastyczna i osiągać wyniki biznesowe bez konieczności poświęcania bezpieczeństwa. Na przykład, gdy weźmiemy pod uwagę rozwiązania z zakresu łączności sieciowej, dział IT powinien być w stanie w prosty sposób oferować użytkownikom bezpieczny i niezawodny dostęp bezprzewodowy do sieci firmy, zapewniając im maksymalną mobilność. Jednocześnie dział IT powinien zachować kontrolę i wgląd w informacje, aby egzekwować polityki i monitorować aktywność urządzeń.

Menedżerowie ds. IT w małych i średnich firmach nigdy nie powinni być zmuszeni do wybierania między budżetem a funkcjonalnością. Niezależnie od tego, czy chodzi o współpracę, zarządzanie w chmurze czy łączność, wszystkie produkty i rozwiązania firmy Cisco dostosowują potężne technologie klasy korporacyjnej do potrzeb oraz budżetów małych i średnich firm. Menedżerowie ds. IT mogą lepiej radzić sobie z wyzwaniami, korzystając z przystępnych cenowo, skalowalnych i bezpiecznych technologii. Nie muszą już koncentrować się na zapewnianiu podstawowych funkcji i rozwiązywaniu problemów. Zamiast tego mogą wreszcie skupić się na byciu strategicznym partnerem dla właścicieli firm.

Subskrybuj newsletter i korzystaj z aktualnych porad, promocji i ofert branżowych dla małych i średnich firm.