Guest

Routery serii ASR 1000 firmy Cisco dla dostawców usług

Zmiana brzegu sieci

Routery serii ASR 1000 firmy Cisco do usług agregacyjnych są wiodącymi w branży, kompaktowymi rozwiązaniami w zakresie wydajności, możliwości usług oraz niezawodności, w związku z czym przeobrażają brzeg sieci dostawcy usług. Umożliwiają udostępnianie zaawansowanych usług dla klientów indywidualnych oraz biznesowych w sposób elastyczny, wydajny i niedrogi.

Konkurs Connected Life

Routery serii ASR 1000 firmy Cisco to pierwsze w branży routery do usług agregacyjnych, a także pierwsze urządzenia dla sieci IP nowej generacji wyposażone w silnik sprzętowy do zastosowań związanych z usługami brzegowymi.

Routery serii ASR 1000 firmy Cisco wyznaczają całkowicie nową jakość w zakresie stosunku jakości do ceny dla routerów brzegowych. Nie istnieją konkurencyjne rozwiązania, które są w stanie dorównać wydajności przetwarzania lub sieciowej elastyczności, jaką oferują routery serii ASR 1000 firmy Cisco pod względem agregacji usług wielorakich lub zarządzanych usług biznesowych.

Routery tej serii przynoszą korzyści dostawcom usług dzięki:

 • Wiodącej na rynku wydajności technologii przetwarzania oraz inteligencji usług w nowej niższej cenie.
 • Wyraźnemu zmniejszeniu nakładów inwestycyjnych oraz kosztów operacyjnych.
 • Natychmiastowemu świadczeniu usług, a co za tym idzie poszerzaniu rynku i generowaniu zysków z usług biznesowych i zarządzanych.

Routery serii ASR 1000 firmy Cisco przekształcają brzeg sieci:

 • Przyspieszając dostarczanie usług dzięki większej mocy przetwarzania równoległego.
 • Ustanawiając nowy standard w zakresie stosunku wydajności do ceny zaawansowanego routingu w przedsiębiorstwie, rozwiązań brzegowych dostawcy usług oraz agregacji szerokopasmowej.
 • Usprawniając konwergencję sieci oraz innowacyjność w agregacji WAN, usługi zarządzane dot. CPE (sprzęt użytkownika końcowego) oraz usługi brzegowe dostawcy usług.
 • Redukując koszty operacyjne i nakłady inwestycyjne poprzez usprawnienie świadczenia usług zarządzanych lub udostępnianych za pomocą identycznych architektur i środowisk operacyjnych.
 • Wykorzystując pierwszy w branży w pełni zintegrowany i programowalny silnik routingowy, który zapewnia większą skalowalność, efektywność operacyjną, szybkość usług oraz elastyczność sieciową niż jakakolwiek obecna na rynku jednostka routingowa.

Routery te korzystają ponadto z najnowszego oprogramowania Cisco IOS XE (wprowadzonego jako modularny system operacyjny razem z routerami serii ASR 1000). Nowe oprogramowanie bazujące na pakiecie Cisco IOS (wydanie 12.2SR) charakteryzuje się strukturą modularną, szybkimi funkcjami oraz wysoką odpornością. Niezwykła elastyczność w połączeniu z niespotykaną wydajnością procesora usług wbudowanych serii ASR 1000 oferują bezpieczeństwo sieci, optymalizację ruchu sieciowego, zaporę Cisco IOS Firewall oraz wiele innych zaawansowanych funkcji możliwych do zaimplementowania w systemie Cisco IOS XE bez konieczności instalacji dodatkowego sprzętu. Routery serii ASR 1000 firmy Cisco ułatwiają dostawcom usług oferowanie zaawansowanych usług klientom indywidualnym oraz biznesowym w sposób bardziej elastyczny, wydajny i niedrogi.

Raport nt. testu wysokowydajnych rozwiązań nowatorskich (łącze do raportu Isocore)
Według raportu firmy Isocore routery serii ASR 1000 firmy Cisco to wysoce wydajne i skalowalne rozwiązania brzegowe przeznaczone dla przedsiębiorstw i dostawców usług.

Routery serii ASR 1000 firmy Cisco umożliwiają dostawcom równoczesne natychmiastowe świadczenie usług zarządzanych za pomocą jednej platformy, na którą składają się oddzielne urządzenia.
Usługi zarządzanie dostępne dzięki routerom serii ASR 1000 przynoszą następujące korzyści:

 • Natychmiastowe świadczenie usług: Brak konieczności zastosowania odpowiedniego urządzenia lub modułu do świadczenia usługi, a co za tym idzie redukcja kosztów serwisowych i operacyjnych.
 • Wyjątkowa dostępność: Praktycznie eliminuje okresy przestoju związane z modernizacją oraz planowanymi wyłączeniami.
 • Rozszerzona programowalność: Zezwala dostawcom usług zarządzanych na zaprogramowanie czujności aplikacji, co umożliwia hierarchizację poszczególnych usług związanych z przekazywaniem danych treści z lub do dowolnego urządzenia. W ten sposób sieć jest w stanie podnieść priorytet usługi VoIP lub wideo podatnej na opóźnienia lub wahania.

Dyskusja panelowa dotycząca usług zarządzanych oraz routerów serii ASR 1000 firmy Cisco (Film – 19:39 min)
Zobacz, jak eksperci biznesowi i techniczni firmy Cisco omawiają, w jaki sposób routery serii ASR 1000 przekształcają szerokodostępowe usługi zarządzane.

Usługi zarządzane i routery serii ASR 1000 firmy Cisco (Film – 17:05 min)
W tym trzyczęściowym filmie poruszona została tematyka rynku usług zarządzanych, przedstawione zostały routery serii ASR 1000 firmy Cisco oraz zaprezentowane zostały podstawowe usługi zarządzane.

Stań na straży brzegu sieci w nowej grze

Zagraj w nową grę sieciową, w której udział biorą routery serii ASR 1000 firmy Cisco.

Uruchom grę

Jak bardzo są „zieloni”?

Zmiana relacji między dostawcami a klientami.

Uruchom kalkulator