Guest

Telefonia IP

Pojawienie się, w roku 1998, rozwiązań telefonii IP nie zwiastowało rewolucji w systemach telefonicznych i teleinformatycznych. Większość producentów i klientów preferowała rozwiązania oparte o tradycyjne centrale telefoniczne. Wynikało to z wielu lat doświadczeń systemów tradycyjnej telefonii oraz dostępności dojrzałych produktów TDM (Time Division Multiplexing). Kolejne lata pokazały jednak, że dynamika rozwoju otwartych systemów informatycznych jest nieporównywalnie większa niż dynamika rozwoju systemów telefonicznych. Kiedy w 2002r pojawiły się raporty rynkowe, najbardziej wpływowych organizacji obserwujących rynek, stało się jasne, że niepozorne przed kilkoma laty rozwiązanie stanie się wkrótce standardem rynkowym.

W raporcie Business Communication Review z marca 2002r czytamy: "Żaden, dosłownie żaden z dostawców klasycznych central nie ma w planach ich następnej generacji w klasycznej technologii TDM. Wszyscy stawiają na systemy pakietowe telefonii IP".

Prognoza sprzedaży telefonów IP w porównaniu z sytemami tradycyjnymi w Europie Zachodniej, Gartner Group 2001

Raport Gartner Research, sierpień 2002, zawiera równie zdecydowane wnioski: "Obecnie firmy wymagają raczej przedstawienia powodów dla dalszego inwestowania w tradycyjną telefonię, niż argumentów za inwestowaniem w telefonię IP (...) Przedsiębiorstwa realizujące koncepcję "współdzielonej infrastruktury" powinny wybierać dostawcę systemu telefonicznego spośród firm, które będą liderami w telefonii nowej generacji, a nie na podstawie osiągnięć na rynku tradycyjnych central".

Od chwili pojawienia się wspomnianych raportów, systemy telefoniczne oparte na IP stały się jeszcze bardziej dojrzałe, stabilne i bogatsze w funkcje. Obserwując trendy rynkowe nie sposób oprzeć się wrażeniu, że systemy telefonii IP są rozwiązaniem, które w niedługim czasie będzie szeroko stosowane zarówno przez klientów komercyjnych, jak i instytucje sektora publicznego. Będzie to wymagało od Jednostek Samorządu Terytorialnego dostosowania się do nowych realiów i oczekiwań. Warto, przygotowując się do migracji sieci LAN czy centrali telefonicznej, rozważyć możliwość wprowadzenia i korzystania z rozwiązań konwergentych (przesyłanie danych, głosu i obrazu z wykorzystaniem jednej struktury transmisyjnej). Pozwoli to na korzystanie z nowocześniejszej, a jednocześnie tańszej infrastruktury.

Więcej informacji dotyczących oferty Cisco w zakresie telefonii IP znajdą Państwo tutaj:
PDF IP telefonia-JST (PDF - 1,770KB)
PDF Cisco Unity Express (PDF - 349KB)
PDF Cisco CallManager Express (PDF - 763KB)
PDF Centralka Telefoniczna IP dla JST (PDF - 304KB)
PDF Komunikacja IP Cisco dla SMB (PDF - 1,060KB)
PDF Komunikacja IP Cisco dla JST (PDF - 7,065KB)
PDF Komunikacja IP Cisco (PDF - 12,805KB)


http://www.cisco.com/web/PL/wydawnictwa/ipt_tech.html

Pozwól nam pomóc