Guest

Bezpieczeństwo

Ostatnie lata to okres bardzo dynamicznego rozwoju Internetu. Wraz z pojawianiem się nowych możliwości, pojawiły się również nadużycia oraz zagrożenia. Ilość i różnorodność zagrożeń pochodzących z Internetu wymaga od administratorów sieci sporej wiedzy i dynamicznego dostosowywania struktury sieci do zmieniającego się otoczenia. Ostatnie lata i miesiące pokazują wzrastającą liczbę zagrożeń w postaci robaków internetowych takich jak Slammer, Sasser czy CodeRed, różnego rodzaju wirusów oraz naruszeń związanych ze strukturą sieciową, czy autoryzacyjną. Tak dynamicznie zmieniająca się sytuacja pociąga za sobą ciągłą ewolucję systemów zabezpieczeń.

Budowa systemów zabezpieczeń musi uwzględniać specyfikę działania JST. Z jednej strony Jednostki Samorządu Terytorialnego powinny być wyposażone w wydajny, szerokopasmowy dostęp do Internetu, z drugiej zaś są one obarczone instrukcjami dotyczącymi ochrony danych osobowych (podlegają nim praktycznie wszystkie JST). Warto podkreślić, że ataki pochodzą w ogromnej części od wewnątrz. Rozwiązanie bezpieczeństwa sieci (tzw. Security) nie powinno, zatem polegać tylko na zabezpieczeniu pojedynczych punktów styku z Internetem.

Poniższa tabela pokazuje rozłożenie i wagę poszczególnych zagrożeń.

Typ przestępstwa 2001 2002
Kradzież tajemnic firmy $151.2 $170.8
Przekłamania finansowe $92.9 $115.7
Atak na siec od wewnątrz $45.3 $49.9
Sabotaż $5.2 $15.1
Nieautoryzowany dostęp od wewnątrz $6.1 $4.5
Kradzież laptopów $8.8 $11.7
Denial of Service $4.3 $18.4
Penetracja systemów od zewnątrz $19.0 $13.0
RAZEM $378M $456M

Źródło: Opracowanie własne Cisco Systems, 2004

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą rozwiązań Cisco Systems oraz do regularnego odwiedzania naszych stron internetowych gdzie znajdziecie Państwo wskazówki dotyczące zabezpieczania systemów LAN oraz systemów sieci bezprzewodowych Wireless LAN, informacje na temat bezpieczeństwa rozwiązań Telefonii IP.

PDF NIE Bezpieczenstwo (PDF - 173KB)
PDF Bezpieczeństwo sieci w JST (PDF - 173KB)
PDF Ochrona i Monitorowanie Bezpieczeństwa Sieci (PDF - 6,622KB)
PDF Kontrola dostępu i identyfikacja tożsamości oraz ochrona dostępu do zasobów (PDF - 7,228KB)
PDF Bezpieczeństwo jako fundament budowy Społeczeństwa Informacyjnego w JST (PDF - 1,268KB)
PDF Jak żyć w zgodzie z instrukcją kancelaryjną (PDF - 247KB)
PDF Cisco Integrated Security dla JST (PDF - 1,637KB)
PDF Zintegrowane zabezpieczenia dla JST (PDF - 74KB)

http://www.cisco.com/web/PL/wydawnictwa/brochure_styk.html
http://www.cisco.com/web/PL/wydawnictwa/security.html

Pozwól nam pomóc