Guest

LAN

Przemiany ostatnich lat związane z pojawieniem się Internetu i co za tym idzie nowych kanałów wymiany informacji w coraz większym stopniu dotyczą Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST). Sieci komputerowe, traktowane 10 lat temu jako zbędny, nadmierny wydatek, są już praktycznie obecne we wszystkich JST. Wyzwania, jakie staną przed JST w najbliższych latach sprawiają, że warto spojrzeć na tematykę budowy sieci w nowy sposób.

Sieć komputerowa LAN w JST w najbliższym czasie będzie nie tylko siecią dedykowaną do wymiany informacji wewnętrznych, ale także będzie pełnić rolę jednego z wielu elementów szerszego systemu e-urząd.

Tworzenie modelu e-urzędu determinuje zastosowanie nie tylko konkretnych aplikacji wykorzystywanych w JST, ale przede wszystkim modeli wymiany informacji. Taki model to np. dostępność Centrum Przetwarzania Danych (nazywane często CPD, lub CD od nazwy: Centrum Danych) zarówno dla użytkowników wewnętrznych jak i zewnętrznych. W samym CPD można wyróżnić wiele aspektów związanych z ich działaniem - aplikacje krytyczne dla działania JST oraz te, które są istotne, ale pełnią rolę pomocniczą. Wynika to z konieczności wprowadzenia mechanizmów np. zapewnienia jakości usług. Bardzo istotną kwestią jest też bezpieczeństwo sieci. Ważne jest, aby sieć komputerowa była budowana w sposób mądry i przemyślany, aby nie stanowiła hermetycznej struktury uniemożliwiającej wdrażanie coraz to nowych aplikacji.

Więcej informacji dotyczących projektowania i budowania sieci LAN znajdą Państwo tutaj:
PDF Wydajna i bezpieczna Sieć Lokalna w Jednostce Samorządu Terytorialnego (PDF - 747KB)

http://www.cisco.com/web/PL/wydawnictwa/lan.html

Pozwól nam pomóc