Guest

e-VITA

W latach 2004-2005 Cisco Systems, Fundacja Wspomagania Wsi oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności przeprowadziły pierwszą edycję pilotażowego programu "Wieś aktywna. Budowa społeczeństwa informacyjnego e-VITA". Program powstał z myślą o mieszkańcach wsi i małych miast, którzy nie mają możliwości swobodnego korzystania z Internetu z powodu braku dostępu do odpowiedniej infrastruktury. Celem programu była popularyzacja konkretnych zastosowań nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych (z ang. ICT - Information and Communication Technologies) wśród społeczności wiejskich w całym kraju oraz praktyczne przygotowanie wybranych społeczności gminnych do korzystania z możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego, jakie dają te technologie. Działania zaplanowane w ramach programu, skierowano przede wszystkim do samorządów, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz młodzieży.

W ramach projektu, w oparciu o sprzęt darowany przez Cisco System, w sześciu gminach, zbudowano nowoczesne sieci teleinformatyczne. W dolnośląskich Stoszowicach modelowa infrastruktura (sieć informatyczna oraz system telefonii IP) objęła ponad dwadzieścia obiektów samorządowych, w tym urzędy, szkoły i inne instytucje użyteczności publicznej. Mieszkańcy uzyskali również dostęp do Intenetu drogą radiową. W pozostałych pięciu gminach - Białogard, Cekcyn, Mały Płock, Recz, Zelów - zrealizowano pilotażowe wdrożenie sieci teleinformatycznej, która połączyła najważniejsze urzędy i instytucje gminne.

Istotnym elementem programu e-VITA były działania edukacyjne, zmierzające do przekazania wiedzy na temat praktycznych możliwości wykorzystania Internetu oraz roli technologii informacyjnych w rozwoju, edukacji i przedsiębiorczości. Program umożliwił samorządom pozyskanie wiedzy niezbędnej podczas opracowywania projektów IT finansowanych ze środków Unijnych. Podczas przeprowadzonych szkoleń prawie 1200 osób zdobyło podstawowe i zaawansowane umiejętności korzystania z komputerów i Internetu. Dodatkowo najlepsze projekty dotyczące wykorzystania ICT w lokalnych inicjatywach nagrodzono dotacjami. Mieszkańcy gmin, w tym nauczyciele, przedsiębiorcy, młodzież, przedstawiciele lokalnych organizacji i domów kultury zaprezentowali wiele ciekawych przedsięwzięć, z czego 22 zostało nagrodzonych.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: www.witrynawiejska.org.pl

Pliki:
PDF Internet w rozwoju małej gminy (PDF - 3,373KB)
PDF Mój biznes w Internecie (PDF - 1,864KB)

Pozwól nam pomóc