Guest

e-Słupsk

e-Słupsk to autorski program Cisco Systems Poland zrealizowany przy współpracy Fundacji Edukacji Ekonomicznej. Jego głównym elementem jest budowa szkieletu szybkiej miejskiej sieci komputerowej, która po zakończeniu pierwszej fazy przedsięwzięcia, połączyła blisko 30 lokalizacji. Sieć komputerowa oraz system telefonii IP, połączyły urzędy administracyjne, szkoły i inne placówki użyteczności publicznej znajdujące się na terenie miasta.

Oficjalna inauguracja inicjatywy odbyła się 15 czerwca 2005 r. Sam projekt zyskał aprobatę Ministerstwa Gospodarki i Pracy, stając się bazą modelowego programu MGiP: "Gminna Informatyczna Sieć Edukacyjna". 75% wartości inwestycji to sprzęt darowany przez Cisco, pozostałe 25% środków stanowił wkład Miasta. Docelowo kontynuacja projektu będzie oparta na pozyskiwaniu finansowania ze środków unijnych. W trakcie realizacji projektu władze Słupska korzystały także z konsultacji specjalnej komórki doradczej Cisco Systems Internet Business Solutions Group oraz wiedzy i doświadczenia Fundacji Edukacji Ekonomicznej.

Celem projektu jest wspieranie lokalnej społeczności w rozwiązywaniu problemów będących wynikiem recesji gospodarczej. Projekt zrealizowano przy czynnym współudziale władz miasta Słupska oraz innych stron zainteresowanych powodzeniem inicjatywy, w tym: instytucji, prywatnych firm oraz mieszkańców. Finalnie program znacznie przyczynił się do podniesienia poziomu kształcenia, poprawy warunków pracy i jakości funkcjonowania urzędów miejskich oraz promocji rozwoju przedsiębiorczości w regionie.

Więcej informacji na temat programu e-Słupsk znajdziecie Państwo tutaj:
PDF e-Słupsk (PDF - 89KB)

Pozwól nam pomóc