Guest

Administracja publiczna

Administracja publiczna

Usuwanie granic administracji publicznej

Dowiedz się, jak rozwiązanie sieci bez granic zapewnia bezpieczny, niezawodny i bezproblemowy dostęp do zasobów administracji publicznej.

Oferta rozwiązań

Bezpieczeństwo i zabezpieczenia

Bezpieczeństwo i zabezpieczenia
Zwiększanie wydajności instytucji bezpieczeństwa publicznego i sprawiedliwości oraz poprawczych i karnych mimo ograniczeń w zakresie personelu i budżetu.

Lepsza jakość obsługi

Lepsza jakość obsługi
Udostępnianie personelowi zasobów i narzędzi potrzebnych do komunikacji i współpracy oraz do szybszego podejmowania lepszych decyzji.

Służba publiczna

Obsługa obywateli
Lepsza obsługa obywateli dzięki 24-godzinnemu dostępowi online i zautomatyzowanym rozwiązaniom głosowym.

Obrona narodowa

Obrona narodowa
Umożliwianie agencjom obrony przekazywania ważnych informacji do lokalizacji na lądzie, na morzu i w powietrzu.

 

Dostępna zawartość

Pełne wykorzystywanie możliwości siatki
Komunikacja oparta na współdziałaniu i protokole IP z zastosowaniem rozwiązań zabezpieczeń i rozwiązań do zarządzania energią Cisco Partner Ecosystem i Cisco Smart Grid.

Sektor publiczny: nowe priorytety i wyzwania (transmisja podcast w języku angielskim — 16.49 min)
Ułatwianie przyszłym przedstawicielom administracji publicznej świadczenia obywatelom wysokiej jakości usług oraz dostarczania im zasobów i specjalistycznych informacji.

Innowacyjność w administracji publicznej dzięki technologii (klip audio w języku angielskim — 6,8 MB)
Transmisja z udziałem następujących gości: Steve Lim (kierownik ds. marketingu w sektorze publicznym) i JR Magee Jr. (kierownik ds. sprzedaży w sektorze publicznym). Eksperci wyjaśniają, jak agencje rządowe używają technologii, aby lepiej służyć obywatelom.

Sieci nowej generacji (klip wideo w języku angielskim — 9.39 min)
Poznaj sieci firmy Cisco przygotowane do obrony.

Ujednolicona sieć do wszystkich zastosowań (klip wideo w języku angielskim — 1.58 min)
Dowiedz się, jak najwyższej jakości komunikacja pomaga zapewnić najlepszą ochronę.

Zasoby dotyczące administracji publicznej

Globalne rozwiązania i usługi firmy Cisco dla administracji publicznej — broszura (plik PDF w języku angielskim — 415 KB)
Przekształcanie działania administracji publicznej na potrzeby lepszej służby obywatelom, ochrony i obrony.

Certyfikacja globalna i zapewnianie bezpieczeństwa
Zobacz pełną listę certyfikowanych produktów.

Wiadomości dotyczące rozwiązań firmy Cisco dla administracji publicznej
Sprawdź najnowsze wiadomości dotyczące technologii dla administracji publicznej.

Pozwól nam pomóc