Guest

Centrum multimedialne

Centrum multimedialne

Zarządzanie działem informatycznym — transmisje podcast

Współpraca — klipy wideo, analizy wdrożeń, artykuły

Wirtualizacja — klipy wideo, artykuły

Globalizacja — artykuły, oficjalne dokumenty

Dopasowywanie rozwiązań informatycznych do potrzeb biznesowych — klipy wideo

Architektura w przedsiębiorstwie — klipy wideo, krótki przegląd, transmisje podcast, oficjalne dokumenty, plany

Pięć sposobów na rozwój — artykuły

Wideo — artykuły

Powrót do początku

Współpraca

Klipy wideo


Rozwiązania z zakresu współpracy oferują realne korzyści

Zobacz, w jaki sposób rozwiązania firmy Cisco z zakresu współpracy ułatwiają organizacjom przekształcanie ich działalności. Obejrzyj (interaktywny plik Flash)

Nowe środowisko współpracy

Poznaj znaczenie współpracy i wynikające z niej możliwości rozwoju firmy. Obejrzyj (klip wideo w języku angielskim — 1.53 min)

Zwiększanie produktywności przy użyciu narzędzi opartych na technologii Web 2.0

Zobacz, jak narzędzia do współpracy zmieniają sieć, zapewniając łączność między użytkownikami, klientami i partnerami. Obejrzyj (klip wideo w języku angielskim — 2.15 min)

Przygotuj firmę na sukces

Dostosuj się do dynamicznych warunków na rynku i zwiększ szybkość oraz skalę działalności firmy dzięki współpracy. Obejrzyj (klip wideo w języku angielskim — 4.14 min)

Szybkość to podstawa

Poznaj zaskakujące wyniki nowej ankiety, które wskazują konwencje i procesy o kluczowym znaczeniu dla skutecznej współpracy opartej na sieci. Obejrzyj (klip wideo w języku angielskim — 4.00 min)

Efektywna współpraca to konieczność

Poznaj zaskakujące wyniki nowej ankiety, które wskazują konwencje i procesy o kluczowym znaczeniu dla skutecznej współpracy opartej na sieci. Obejrzyj (klip wideo w języku angielskim — 4.00 min)

John Chambers wyjaśnia, jak przygotować firmę na sukces

Dowiedz się, jak współpraca może przyspieszyć rozwój firmy w zmiennych warunkach na rynku. Obejrzyj(klip wideo w języku angielskim — 9.40 min)

Analizy wdrożeń


Korzyści ze współpracy

Poznaj trzy kluczowe typy zwrotu z inwestycji, jakie zapewnia współpraca w firmie. Zapoznaj się z analizą wdrożenia (plik PDF w języku angielskim — 520 KB)

Firma Procter and Gamble rewolucjonizuje współpracę

Firma Procter and Gamble wdraża rozwiązanie Cisco TelePresence, aby skuteczniej współpracować z partnerami i klientami oraz zmniejszyć koszty podróży. Zapoznaj się z analizą wdrożenia (plik PDF w języku angielskim — 150 KB)

Ulepszanie opieki medycznej za pomocą rozwiązań wideo

Zobacz, jak lekarze w Szkockim Centrum Telemedycyny zwiększyli wydajność pracy, oferując konsultacje medyczne za pośrednictwem wideokonferencji. Obejrzyj (klip wideo w języku angielskim — 3.38 min)

Prostsza komunikacja globalna

Po zainstalowaniu 200 telefonów w 15 minut pracownicy firmy Activision z całego świata mogą kontaktować się ze sobą, używając czterocyfrowego rozszerzenia numerów telefonicznych. Zapoznaj się z analizą wdrożenia (plik PDF w języku angielskim — 169 KB)

Lepsza obsługa klienta

Zobacz, jak firma 1-800 CONTACTS wprowadziła konkurencyjną i elastyczną obsługę klientów dzięki współpracy. (Klip wideo w języku angielskim — 5.01 min)   Obejrzyj (klip wideo w języku angielskim — 5.01 min)

Rozwiązanie Cisco TelePresence rewolucjonizuje współpracę

Inteligentne rozwiązanie Cisco TelePresence pozwala firmie Procter & Gamble wprowadzić oszczędności, ułatwić globalną współpracę i zapewnić ciągłą innowacyjność. Zapoznaj się z analizą wdrożenia (plik PDF w języku angielskim — 150 KB)

Artykuły


Przekazywanie wiedzy o produktach dzięki współpracy

Dowiedz się, w jaki sposób duży zespół pracowników firmy Cisco zastosował rozwiązanie Cisco WebEx Connect obsługujące wszechstronną, dynamiczną współpracę w udostępnionych obszarach roboczych.
Przeczytaj artykuł

Współpraca: entuzjaści i maruderzy

Zaskakujące wyniki ważnej nowej ankiety wskazują konwencje i procesy o kluczowym znaczeniu dla skutecznej współpracy z użyciem sieci.
Przeczytaj artykuł

Firma Cisco pokazuje, jak zbliżyć się do klientów

Stosując nowe metody pracy, personel firmy może skupić się na skutecznej obsłudze klientów i partnerów, zamiast tracić czas na podróże i wyszukiwanie informacji. Przeczytaj artykuł Plik PDF programu Acrobat (plik PDF w języku angielskim — 505 KB)

Powrót do początku

Wirtualizacja

Klipy wideo


Wpływ globalizacji i wirtualizacji

Andy Mulholland, globalny dyrektor ds. technologii w firmie Cap Gemini, opowiada firmie Cisco, jak prowadzić działalność biznesową, aby osiągnąć sukces. Obejrzyj (klip wideo w języku angielskim — 2.30 min)

Energooszczędne centrum danych

Dowiedz się, jak wirtualizacja ułatwiła firmie Monsanto budowę jednego z pierwszych centrów danych objętych certyfikatem LEED w Stanach Zjednoczonych. Obejrzyj (klip wideo w języku angielskim — 5.13 min)

Artykuły


Wskazówki pozwalające uniknąć problemów z wirtualizacją

Dowiedz się, jak wykorzystać zalety wirtualizacji: zmniejszenie kosztów, wzrost elastyczności systemów informatycznych, a nawet planowanie odzyskiwania awaryjnego. Przeczytaj artykuł

Powrót do początku

Globalizacja

Artykuły


Przejęcie jako źródło przewagi konkurencyjnej

Dowiedz się, jak firma Cisco połączyła ponad 120 firm przejętych w ciągu 15 lat, tworząc spójną, zintegrowaną organizację.
Przeczytaj

Siedem prostych metod zwiększenia innowacyjności

Dowiedz się, jak globalizacja ułatwia opracowywanie nowych produktów i usług, przyspiesza wprowadzanie produktów na rynek oraz przekształca działalność firm.
Przeczytaj

Oficjalne dokumenty


Stymulowanie rozwoju i innowacyjności

Poznaj sprawdzone procedury udoskonalania, wdrażania i opracowywania nowych modułów biznesowych.
Przeczytaj (plik PDF w języku angielskim — 481 KB)

Powrót do początku

Architektura pozwalająca dopasować rozwiązania informatyczne do potrzeb biznesowych

Klipy wideo


Poznaj możliwości globalnego wzrostu

Odkryj istotne trendy oraz rolę sieci i strategicznych inwestycji w systemy informatyczne. Dowiedz się, dlaczego sieć jest logicznym punktem wyjścia w przekształceniach firmy. Obejrzyj (klip wideo w języku angielskim — 5.40 min)

Korzyści z nowych realiów biznesowych

Dowiedz się, jak nadać firmie elastyczność niezbędną, aby konkurować w dzisiejszym środowisku biznesowym. Obejrzyj (klip wideo w języku angielskim — 2.31 min)

Powrót do początku

Architektura przedsiębiorstwa

Klipy wideo


Firma Cathay Pacific przekształca stosowaną architekturę

Elastyczna architektura firmy Cathay Pacific pozwala szybko reagować na wymagania biznesowe, zapewniając zwrot z inwestycji w każdym projekcie.   Obejrzyj klip wideo Nowe okno(klip wideo w języku angielskim — 3.18 min)

Większe korzyści skali

Robert Whiteley, główny analityk i dyrektor ds. badań w firmie Forrester Consulting, omawia znaczenie usług sieciowych w aplikacjach następnej generacji. Obejrzyj klip wideo Nowe okno(klip wideo w języku angielskim — 19.02 min)

Trendy w dostarczaniu aplikacji

Rob Whiteley z firmy Forrester i kierownicy firmy Cisco wymieniają poglądy na temat przyszłości dostarczania aplikacji. Obejrzyj klip wideo Nowe okno(klip wideo w języku angielskim — 11.05 min)

Krótki przegląd


Krótki przegląd architektury SONA

Przeczytaj (plik PDF w języku angielskim — 254 KB)

Architektura i usługi Cisco Location Services

Przeczytaj (plik PDF w języku angielskim — 159 KB)

Architektura i usługi Cisco ACE XML Gateway Services

Przeczytaj (plik PDF w języku angielskim — 156 KB)

Cisco Unified Application Environment: środowisko opracowywania aplikacji

Przeczytaj (plik PDF w języku angielskim — 209 KB)

Transmisje podcast


Efektywna architektura SOA

Poznaj procesy i metody upraszczania wdrożeń architektury opartej na usługach przedstawiane przez architekta systemów informatycznych z firmy Cisco. Posłuchaj teraz Nowe okno

Seria wywiadów dotyczących architektury i rozwiązań

Posłuchaj ekspertów omawiających scenariusze związane z różnymi branżami i technologiami, rozwiązania w postaci architektury oraz ich wpływ na przedsiębiorstwo. Posłuchaj teraz

Oficjalne dokumenty


Przygotowywanie firmy na przyszłe wyzwania biznesowe

Odkryj istotne trendy oraz rolę sieci i strategicznych inwestycji w systemy informatyczne. Przeczytaj artykuł (plik PDF w języku angielskim — 194 KB)

Federalna architektura korporacyjna (FEA) i usługi sieciowe

Uzyskaj informacje o zaawansowanych usługach sieciowych dla federalnych architektur korporacyjnych. Przeczytaj artykuł

Przewodnik architekta TOGAF dotyczący architektury Cisco SONA

Dowiedz się więcej o roli, jaką architektura SONA odgrywa w infrastrukturach informatycznych przedsiębiorstw, takich jak infrastruktury oparte na architekturze The Open Group Architecture Framework (TOGAF). Przeczytaj artykuł

Przekształcanie handlu dzięki architekturze opartej na usługach

Architektura oparta na usługach (SOA) ułatwiła firmie Cisco zwiększenie zysków i ulepszenie obsługi klientów. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj ten raport. Przeczytaj

Rozwiązanie Cisco Unified Communications i architektura SONA

Usprawnij komunikację i zwiększ elastyczność sieci. Przeczytaj

Sieć i nowa architektura aplikacji

Firma Forrester Consulting przestudiowała znaczenie sieci w architekturze aplikacji następnej generacji. Przeczytaj (plik PDF w języku angielskim — 701 KB)

Plany


Plan współpracy w przedsiębiorstwie

Odkryj nowe możliwości sieci i dowiedz się, jak zastosować je w architekturze firmy. Przeczytaj

Powrót do początku

Pięć sposobów na rozwój

Artykuły


Pięć wskazówek umożliwiających rozwój w trudnych warunkach

Poznaj pięć obszarów, na których można skupić się już teraz, aby osiągnąć sukces po poprawie koniunktury. Przeczytaj

Porady dyrektora ds. informatyki dotyczące technologii mobilnych w budownictwie

Dyrektor ds. informatyki Sam Lamonica wyjaśnia, w jaki sposób jego firma budowlana zastosowała rozwiązania mobilne, aby zapewnić stałą łączność między centralą i miejscami zleceń. Przeczytaj

Pięć strategii rozwoju

Rozwijające się firmy inwestują w taki sposób, aby zrealizować bieżące cele i osiągnąć przewagę konkurencyjną po poprawie koniunktury gospodarczej.   Przeczytaj

Inwestycje dzięki oszczędności

Uzyskane obecnie oszczędności umożliwią inwestowanie w obszary zapewniające realizację celów biznesowych i strategicznych inicjatyw, których nie wdrożyły konkurencyjne firmy. Przeczytaj

Uwolnienie potencjału pracowników

Zastosuj trzy kluczowe metody, aby usprawnić zarządzanie firmą oraz zwiększyć wydajność, innowacyjność i motywację pracowników.   Przeczytaj

Bliższa współpraca z klientami

Rozwiązania do obsługi współpracy i wideo ułatwiają skuteczną prezentację oferty i obsługę klientów firmy niezależnie od lokalizacji. Przeczytaj

Wyprzedzanie konkurencji

Szybciej nawiązuj relacje i ściślej współpracuj z ekspertami od strategii, aby wyróżnić swoją firmę na tle konkurencji oraz zapewnić wzrost udziału w rynku i większą innowacyjność. Przeczytaj

Tworzenie przedsiębiorstwa bez granic

Działaj w skali globalnej, stosując w firmie strategie współpracy i wirtualizacji.   Przeczytaj

Powrót do początku

Wideo

Artykuły


Zalety technologii wideo

Ośrodek opieki zdrowotnej i producent sprzętu stwierdzili, że rozwiązanie TelePresence i inne technologie do obsługi współpracy ograniczają koszty i zwiększają produktywność oraz innowacyjność. Przeczytaj

Pozwól nam pomóc