Guest

Zwiększanie efektywności

Zwiększanie efektywności

Im efektywniej firma wykorzystuje posiadane zasoby IT — serwery, pamięć masową, sieci i inne urządzenia — w tym większym stopniu zwracają się jej inwestycje. Dzięki temu możliwe jest również odroczenie zakupów nowego sprzętu oraz znaczne zmniejszenie kosztów zasilania i chłodzenia. W wielu firmach rozważa się zwiększenie wykorzystania serwerów dzięki oprogramowaniu do wirtualizacji, ale niektórzy kierownicy już teraz zastanawiają się nad dodatkowym skomplikowaniem działalności, które może wyniknąć z tej decyzji.

Wirtualizacja często koncentruje się na serwerach oraz w pewnym stopniu na pamięciach masowych. Jednak większą efektywność można uzyskać przez zastosowanie wirtualizacji w całej sieci. Dzięki nowym rozwiązaniom technicznym, połączonym ze zmianą konfiguracji procesów i struktur operacyjnych, sieć może odegrać kluczową rolę w tworzeniu wirtualnej infrastruktury zwiększającej efektywność.

Celem jest budowa wszechobecnej, skalowalnej infrastruktury, łączącej dotychczas odrębne obszary w tkankę współużytkowanych, wirtualnych usług, które można skonfigurować w ułamku czasu potrzebnego do skonfigurowania tradycyjnego środowiska aplikacji.

Artykuły

Odpowiedzialne cięcie kosztów

Opłacalność, sprawniejsze działanie systemów IT oraz względy ekologiczne sprawiają, że wirtualizacja pozwala firmom postępować właściwie z punktu widzenia własnej działalności i troski o środowisko.


Rozwiązania pokrewne

Pozwól nam pomóc