Guest

Wzrost sprawności działania

Wzrost sprawności działania

To oczywiste, że optymalne wsparcie działalności firmy wymaga szybkiego reagowania, jednak informatycy coraz częściej borykają się z problemem przestarzałej infrakstruktury i procesów. Aby szybciej reagować na zmienne potrzeby biznesowe, firmy muszą odpowiednio dostosowywać funkcjonowanie działu IT, infrakstrukturę centrów danych, a nawet strukturę organizacyjną.

Chcąc podnieść efektywność do nieznanego wcześniej poziomu i otworzyć przed firmą nowe możliwości, należy spojrzeć na zasoby IT kompleksowo, traktując je jako zbiór współużytkowanych, wirtualnych usług. Zastosowanie tego modelu pozwala utworzyć wspólną pulę zasobów sieciowych, a przez to — zaspokoić rosnące potrzeby użytkowników i obniżyć koszty operacyjne. Maksymalizując wykorzystanie obecnych zasobów i strategicznie wprowadzając nowe, można reagować na zmiany skuteczniej i w sposób bardziej ekonomiczny.

Artykuły

Jak uniknąć rozczarowania wirtualizacją

Sprawdź, jak zapewnić sobie korzyści z wirtualizacji: oszczędności, wzrost sprawności systemów IT, a nawet planowanie na wypadek awarii.


Rozwiązania pokrewne

Pozwól nam pomóc