Guest

Sieci pamięci masowych

Inicjatywa Cisco Storage Networking jest reakcją na dynamiczną konwergencję technologii sieciowych i technologii pamięci masowej. Strategia Cisco polega na opracowaniu otwartej architektury wykorzystującej standardy IP i Gigabit Ethernet oraz technologię sieci optycznych w połączeniu z najlepszymi rozwiązaniami partnerów firmy.

Na rynku sieci pamięci masowej widać dynamiczny rozwój oraz szybkie przechodzenie od modeli opartych na pamięci masowej podłączanej bezpośrednio do serwera, w kierunku modeli sieciowych, obejmujących systemy SAN (Storage Area Network - sieci pamięci masowej), NAS (Network Attached Storage - sieciowa pamięć masowa), a także nowo powstające standardy, takie jak iSCSI i DWDM.

Najważniejsze czynniki obejmują:

  • Wykładniczy rozwój rynku pamięci masowej
  • Większe tempo akumulacji informacji
  • Rozwój szerokopasmowych technologii IP i sieci optycznych
  • Zmiana modelu pamięci masowej z serwerowego na sieciowy
  • Niedobory personelu informatycznego i coraz wyższe koszty zarządzania

Centrum przetwarzania danych

Wymagania w zakresie pamięci masowej, jakim muszą sprostać przedsiębiorstwa oraz związane z Internetem firmy udostępniające infrastrukturę, rosną niezwykle szybko. Pojemność pamięci masowej podwaja się w okresie od 9 do 12 miesięcy, podczas gdy zasoby do administrowania tą pamięcią są ograniczone. Jak umożliwić skalowanie firmowej pamięci masowej w sposób ekonomiczny i łatwy w zarządzaniu? Rozwiązanie Cisco Storage Networking dokonuje konwergencji odrębnych danych i sieci pamięci masowej w otwarty system, oparty na standardzie IP i optycznych sieciach pamięci masowej. System ten cechuje zgodność operacyjna, skalowalność, ekonomiczność i łatwość zarządzania.


Na początek!

Skontaktuj się z Cisco w celu uzyskania dalszych informacji.

Pozwól nam pomóc