Guest

Sieci optyczne

Sieci firmowe stały się kluczowym elementem gospodarki internetowej. W sieciach tych nieustannie są wdrażane nowe aplikacje o zmiennych wymaganiach w zakresie obsługi. Nowoczesna sieć musi obecnie obsługiwać aplikacje danych równolegle z transmisją głosu i obrazu, a także systemami pamięci masowej (SAN i NAS). Kluczowym warunkiem sukcesu w warunkach tej nowej gospodarki jest utrzymanie różnych elementów związanych z transportem i bezpieczeństwem aplikacji przy jednoczesnym efektywnym administrowaniu dystrybucją treści multimedialnych.

Sieci optyczne oparte na protokole IP zapewniają unikalne i eleganckie rozwiązanie dylematu, przed jakim staje zwykle przedsiębiorstwo, kiedy nie może już dłużej balansować pomiędzy wydajnością i pasmem a wdrożeniem zaawansowanych usług IP (bezpieczeństwo, różnicowanie jakości usług, sieci VPN, inteligentne dostarczanie treści multimedialnych, kształtowanie ruchu, szybkie konfigurowanie usług itp.). Obecne i dopiero opracowywane rozwiązania firmy Cisco pozwalają klientom ewoluować w stronę usługo-centrycznej firmowej sieci optycznej zorientowanej na usługi - sieci optycznej opartej na protokole IP.

Poznaj korzyści, jakie te rozwiązania zapewniają w różnych obszarach działalności firmy:

Centrum przetwarzania danych

Większość firm ma zarówno główne, jak i zapasowe centrum przetwarzania danych. Informacje przechowywane w głównym centrum muszą być przesyłane do bazy danych centrum zapasowego w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Sieci optyczne umożliwiają połączenie centrów przetwarzania danych światłowodem o przepustowości 80 Gb/s, umożliwiającym synchronizację baz danych w czasie rzeczywistym.


Na początek!

Skontaktuj się z Cisco w celu uzyskania dalszych informacji.

Pozwól nam pomóc