Guest

Zabezpieczanie informacji o klientach

Zabezpieczanie informacji o klientach

W dzisiejszym środowisku sieciowym firmy muszą pieczołowicie chronić dane dotyczące klientów. Nie chodzi tylko o zapewnienie prywatności i bezpieczeństwa tych danych — w wielu stanach USA i niektórych innych krajach firmy muszą ujawniać przypadki naruszenia ochrony danych, nawet jeśli nie dojdzie do utraty informacji poufnych. Tego rodzaju przypadki mogą niekorzystnie wpłynąć na markę oraz reputację firmy wśród obecnych i potencjalnych klientów oraz instytucji finansowych.

W ochronie danych klientów może pomóc kilka strategii. Obejmują one:

  • Stała ochrona danych gwarantująca ich nieprzerwaną integralność
  • Opracowanie szczegółowych procedur na wypadek podejrzenia o naruszenie ochrony
  • Instalowanie na komputerach pracowników najnowszych aplikacji zwalczających szkodliwe oprogramowanie

Artykuły

Obrona sieci
(PDF — 217 KB)
Technologie do komunikacji biznesowej zapewniają wzrost wydajności i elastyczności. Jednak mogą powodować nowe zagrożenie bezpieczeństwa. Sprawdź, jak można się przed nimi uchronić.


Rozwiązania pokrewne

Pozwól nam pomóc