Guest

Ograniczanie zagrożeń sieciowych

Ograniczanie zagrożeń sieciowych

Zagrożenia firmowej sieci mogą mieć różną postać: złośliwego oprogramowania rozprzestrzenianego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub spamu, sondujących botnetów czy ataków phishingowych z poziomu stron internetowych. Coraz częściej obiektem ataków stają się:

  • dane przesyłane w formacie XML
  • architektura zorientowana usługowo (SOA)
  • usługi WWW

Do identyfikacji zagrożeń pochodzących z wielu możliwych źródeł wymagane jest solidne podejście systemowe.

Obejmuje ono całą infrastrukturę sieciową, w tym punkty końcowe, infrastrukturę fizyczną i pocztę e-mail. Dzięki wdrożeniu takiej strategii można identyfikować zagrożenia i ataki złośliwego oprogramowania dzięki skonfigurowaniu wspólnych zasad we wszystkich produktach oraz współpracy między urządzeniami. Dodatkowe korzyści to:

  • mniej skomplikowana konfiguracja
  • skuteczniejsza analiza ryzyka
  • lepsza kontrola operacyjna

W rezultacie otrzymuje się wyższy stopień ochrony i obniżkę kosztów.

Wprowadzając zabezpieczenia w całej infrastrukturze sieciowej, można chronić wszystkie punkty końcowe i urządzenia znajdujące się w sieci. W ten sposób każde urządzenie w sieci staje się punktem obrony przed atakiem, zapewniając wraz z innymi urządzeniami najwyższym poziom ochrony.

Artykuły

Obrona sieci
(PDF — 217 KB)
Technologie do komunikacji biznesowej zapewniają wzrost wydajności i elastyczności. Jednak mogą powodować nowe zagrożenie bezpieczeństwa. Sprawdź, jak można się przed nimi uchronić.


Rozwiązania pokrewne

Pozwól nam pomóc