Guest

Konsolidacja centrum danych

Konsolidacja centrum danych

Dzisiejsze globalne przedsiębiorstwa stają przed dwoma problemami:

  • Rozproszenie pracowników powoduje, że użytkownicy i aplikacje nie znajdują się w tym samym miejscu co centrum danych.
  • Od dyrektorów IT oczekuje się konsolidacji i optymalizacji centrów danych w celu zmniejszenia kosztów.

Chcąc poprawić wykorzystanie zasobów, wielu architektów przedsiębiorstwa i menedżerów IT wprowadza wirtualizację, pozwalającą współużytkować zasoby serwerowe, sieciowe i pamięciowe w całej sieci. Wirtualizacja ułatwia również automatyzację, która czasem umożliwia skrócenie czasu konfiguracji z nawet sześciu tygodni do zaledwie kilku dni. Odpowiednio wdrożona strategia wirtualizacji pozwala uzyskać znaczną przewagę konkurencyjną, ponieważ umożliwia szybsze i skuteczniejsze zarządzanie zarówno wzrostem, jak i systemami.

Dzięki wirtualizacji można zwiększyć wykorzystanie zasobów, obniżyć koszty i uprościć potrzeby dotyczące zarządzania, a co za tym idzie — poprawić działanie sprzętu i aplikacji, a także zwiększyć sprawność i ciągłość działania firmy.

Rozwiązania pokrewne

Cisco dla centrów danych

Usługi i rozwiązania Cisco do przekształcania działalności

Pozwól nam pomóc