Guest

Elastyczność działania

Stawianie czoła wyzwaniom biznesowym

Dowiedz się, jak sieć może zwiększyć potencjał pracowników i klientów, umożliwiając im szybsze uzyskiwanie informacji, komunikowanie się na nowych platformach i pozostawanie w kontakcie zawsze i wszędzie. (Plik PDF w języku angielskim — 194 KB)


Przeczytaj teraz

Myśl globalnie

Granice mogą stanowić przeszkodę w działaniu, ale nie musi tak być. Współczesne realia biznesowe wymagają elastyczności umożliwiającej przekraczanie granic ustanowionych przez zaporę firmy oraz ekspansję na nowe rynki.

Inwestycje w odpowiednią technologię sieciową mogą zapewnić elastyczność działania, która przyspiesza reagowanie na zmiany rynkowe, ułatwia spełnianie nowych potrzeb klientów, umożliwia prowadzenie globalnej współpracy i zwiększa zyskowność. Wszystko to przyczynia się do szybszego rozwoju, zwiększenia wydajności i innowacyjności.

Elastyczność działania to korzyści dla działu informatycznego Twojej firmy:

 • Zapewnia pracownikom, klientom, partnerom i dostawcom możliwość prowadzenia współpracy bez względu na to, gdzie się znajdują.
 • Ułatwia znajdowanie zasobów i wiedzy specjalistycznej.
 • Pomaga rozwijać bazę klientów przez prowadzenie sprzedaży w nowych lokalizacjach.
 • Umożliwia umiejscawianie projektów w nowych regionach, co pozwala zmniejszyć koszty i przyspiesza wprowadzanie produktów.
 • Zwiększa przejrzystość operacji i daje możliwość stosowania sprawdzonych procedur zarządzania.

Bądź liderem w zarządzaniu

Dyrektor ds. informatyki firmy ThruPoint zdradza wskazówki dotyczące ulepszania dostępu do informacji i archiwizowania.
Przeczytaj teraz

Dostępna zawartość

Mądrzejsze inwestowanie dzięki określaniu priorytetów
Dowiedz się, jak dyrektor ds. informatyki firmy Michael Baker Corp. świadczącej usługi inżynierskie i energetyczne określa priorytety projektów informatycznych i testuje ich wydajność. (Transmisja podcast w języku angielskim — 15.48 min)


Korzystanie z zalet globalizacji
Nowe narzędzia do prowadzenia współpracy zapewnią Twojej firmie elastyczność działania, dzięki czemu skupisz się na zwiększaniu zasięgu działalności firmy na rynku zarówno lokalnym, jak i globalnym.


Czas przekroczyć granice zapory firmy. Masz możliwość połączenia wciąż zmieniającego się świata swojej organizacji.

Dzisiejsza działalność biznesowa przekracza tradycyjne granice. Twoja firma może prowadzić sprzedaż na nowych rynkach, zatrudniać osoby pracujące poza jej siedzibą lub nawet w innym kraju i sięgać za granicę, aby umiejscawiać projekty w regionach oferujących większą wydajność. Zbuduj ekosystem, który skupi wszystkie te możliwości, w celu osiągnięcia wspólnych celów.

Zwiększ potencjał swojej firmy. Zapewnij swojej firmie możliwość dotarcia na nowe rynki i do nowych miejsc dzięki innowacyjnej sieci, która:

 • Łączy odmienne systemy.
 • Bezproblemowo łączy użytkowników.
 • Pozwala na skalowanie i ponowne używanie usług.
 • Optymalizuje aplikacje i zapewnia scentralizowaną kontrolę.
 • Została zaprojektowana pod kątem rozwoju.

Analizy wdrożeń, plany i oficjalne dokumenty

Analizy wdrożeń

Plany

Oficjalne dokumenty

 • Recepta na sieciową doskonałość
  Udoskonalenia architektury umożliwiają organizacjom opieki zdrowotnej szybsze podejmowanie decyzji, zapewnianie zgodności z przepisami oraz oferowanie lepszej opieki nad pacjentami.
 • Satysfakcja kupujących
  Sprzedawcy detaliczni spełniają wymagania klientów dzięki najnowocześniejszym architekturom sieciowym, które znacznie zwiększają efektywność działań.

Zwiększanie wydajności produkcji

Producenci doceniają ogromne korzyści płynące z połączenia systemów i danych.

Przeczytaj teraz

Dowiedz się więcej

Pytania można wysyłać na następujące adresy:
Kontakt z nami
Prośba o kontakt

Bezpośredni telefon do lokalnego biura firmy Cisco*:

877-281-4772

* Biuro jest otwarte od 7.00 do 18.00 od poniedziałku do piątku i od 7.00 do 13.00 w soboty.
Pełną listę opcji zamawiania, finansowania i serwisowania można znaleźć na stronach dotyczących zamawiania.

Certyfikowany partner firmy Cisco

Partnerzy handlowi Cisco Certified Channel Partner współpracują z firmami, aby wybierać produkty i rozwiązania najlepiej dopasowane do ich potrzeb.

Znajdź partnerów

Skontaktuj się z bezpośrednim przedstawicielem firmy Cisco

Klienci, którzy współpracują z firmą Cisco w ramach umów obejmujących zakupy bezpośrednie, powinni skontaktować się z kierownikami ds. obsługi klientów.

Usługi firmy Cisco

Przyspiesz sukces swojej firmy dzięki usługom świadczonym przez firmę Cisco i jej partnerów.

Poznaj ofertę usług