Guest

Przewidywanie potrzeb klientów

Przewidywanie potrzeb klientów

Wizyty serwisowe w celu usuwania awarii lub wykonywania tradycyjnych czynności konserwacyjnych są czasochłonne i zazwyczaj nie służą zacieśnianiu więzi z klientami. Korzystając z bardziej zaawansowanych usług diagnostyczno-planistycznych, można przewidywać potrzeby klientów.

Wysoce zautomatyzowane usługi nowej generacji do zdalnego monitorowania i analiz pozwalają zwiększyć wydajność oraz rozwijać bardziej kompleksowe relacje z klientami. Usługi te umożliwiają oferowanie klientom zarówno samych produktów, jak i cennych spostrzeżeń wynikających z najlepszych praktyk oraz dostosowanych do specyficznych potrzeb, sposobu użytkowania i infrastruktury klienta. Dzięki temu firma może zapewnić wyjątkową pomoc techniczną i wyróżnić się na tle konkurencji, a także wypracować bardziej stabilne źródła przychodów oparte na stałych opłatach.


Artykuły

Cisco Smart Care w akcji

(Prezentacja Flash)
Dowiedz się więcej na temat aktywnej opieki nad siecią zapewnianej w ramach usług Cisco Smart Care.

Rozwiązania pokrewne

Pozwól nam pomóc