Guest

Wyprzedzanie konkurencji

Wyprzedzanie konkurencji

Firma, która dzisiaj wybierze właściwe strategie, zapewni sobie lepszą pozycję w przyszłości. Właściwe inwestycje w technologie pozwalają zwiększyć szybkość i skalę działania. Współpraca to jeden z czynników, który może ogromnie poprawić zdolność firmy do szybkiego reagowania na zmienne warunki rynkowe. Warto zastanowić się, w jaki sposób można:

  • • skrócić czas wprowadzania produktów na rynek dzięki włączeniu partnerów i dostawców w proces innowacji,
  • • rozszerzyć sprzedaż i potencjał wzrostu dzięki współpracy w zakresie poszukiwania potencjalnych klientów,
  • • wchodzić na globalne rynki bez zwiększania puli zasobów,
  • • odkrywać nowe modele działalności zapewniające nowe przychody.

Przewaga dzięki współpracy

Przewaga dzięki współpracy

Biesse America za pomocą mechanizmów współpracy łączy pracowników, zwiększa wydajność i poprawia obsługę klientów na całym świecie. (Wideo — 2:23 min)

Do oglądania tego klipu wideo wymagana jest najnowsza wersja programu Adobe Flash Player z włączoną obsługą JavaScript.
Pobierz program Flash Player

Artykuły

Wataniya wprowadza pełną sieć IP

Dyrektor IT firmy Wataniya wyjaśnia, dlaczego z punktu widzenia przewagi konkurencyjnej procesy i kultura są równie ważne jak technologia.

Rozwiązania pokrewne

Cisco TelePresence

Rozwiązania
Usługi

Cisco Unified Communications

Rozwiązania
Usługi

Pozwól nam pomóc