Guest

Zacieśnianie więzi z klientami

Zacieśnianie więzi z klientami

Nikt nie rozumie potrzeb klientów lepiej niż oni sami. A w dzisiejszych czasach właśnie realizacja tych potrzeb w oczekiwany przez klientów sposób ma kluczowe znaczenie. Zaspokajanie ich potrzeb zwiększa satysfakcję i lojalność. Bliskie relacje z klientami buduje się przez:

  • • zwiększenie częstotliwości, terminowości i jakości kontaktów;
  • • zwiększenie zasięgu w celu obsługi klientów w dowolnym czasie i miejscu;
  • • zwiększenie zadowolenia klientów dzięki bezbłędnemu łączeniu ich z właściwymi specjalistami;
  • • włączenie klientów w proces innowacji.

Oryginalne podejście do rozwoju bliskich więzi z klientami to tylko jeden ze sposobów na wyprzedzenie konkurencji.

Lepsza obsługa klienta

Zobacz, jak firma 1-800 CONTACTS wyróżnia się na tle konkurencji dzięki elastycznej obsłudze klienta wykorzystującej mechanizmy współpracy. (Wideo — 5:01 min)

Do oglądania tego klipu wideo wymagana jest najnowsza wersja programu Adobe Flash Player z włączoną obsługą JavaScript.

Pobierz program Flash Player


Lepsza obsługa klienta

Zobacz, jak firma 1-800 CONTACTS wyróżnia się na tle konkurencji dzięki elastycznej obsłudze klienta wykorzystującej mechanizmy współpracy. (Wideo — 5:01 min)

Artykuły

UWHealth poprawia leczenie pacjentów dzięki mechanizmom współpracy

Brak szybkiej komunikacji między radiologami i lekarzami w firmie UWHealth negatywnie wpływał na opiekę nad pacjentami. Dowiedz się, jak specjalny system współpracy usprawnił procesy.

Przekształcanie handlu detalicznego dzięki technologii

Punkty detaliczne przyciągają nowych klientów dzięki poprawie jakości ich obsługi.

Cisco przedstawia możliwości zwiększenia sprzedaży dzięki platformie TelePresence

W przypadku złożonych operacji bankowych klienci oczekują bezpośrednich spotkań z doradcą. Cisco TelePresence pomaga spełnić te oczekiwania.

Rozwiązania pokrewne

Cisco TelePresence

Rozwiązania
Usługi

Cisco Unified Communications

Rozwiązania
Usługi

Cisco WebEx

Rozwiązania

Pozwól nam pomóc