Guest

Wzrost w czasie dynamicznych zmian

Wzrost w czasie dynamicznych zmian

Do oglądania tego klipu wideo wymagana jest najnowsza wersja programu Adobe Flash Player z włączoną obsługą JavaScript.

Pobierz program Flash Player


Pięć sposobów rozwoju: przygotowanie na poprawę koniunktury

Chcąc dotrzymać kroku gwałtownie zmieniającym się warunkom gospodarczym, warto skorzystać z poniższych pięciu sprawdzonych strategii:

  • Oszczędzanie z myślą o inwestycjach: inteligentna redukcja kosztów w celu finansowania inwestycji podnoszących jakość
  • Wyzwalanie potencjału pracowników: poprawa innowacyjności i wydajności dzięki stworzeniu warunków do pracy w każdym miejscu i czasie
  • Zacieśnianie więzi z klientami: włączanie klientów do procesów biznesowych w celu lepszego zaspokajania ich potrzeb
  • Wyprzedzanie konkurencji: tworzenie nowych modeli działalności dzięki technologiom współpracy Web 2.0
  • Przemiana przedsiębiorstwo bez granic: zwiększanie szans na sukces rynkowy dzięki globalnej współpracy z rożnymi podmiotami z otoczenia firmy

Technologie mogące pomóc organizacji w osiągnięciu założonych celów to współpraca, wirtualizcja i wideo. Już teraz sprawdź, jak możesz strategicznie zastosować je w swojej działalności.

Artykuły

Sukces w czasie recesji
Sprawdzone sposoby postępowania, które pomogą odnieść sukces w trudnych czasach i doprowadzić do poprawy koniunktury. (Podcast — 9:26 min)

Jak być liderem IT w niepewnych czasach
Lista działań umożliwiających przetrwanie i rozwój na dzisiejszym rynku. (PDF — 1,5 KB)

Pięć porad: jak wzmocnić się w trudnych czasach
Poznaj pięć obszarów, na których można skoncentrować się teraz, aby odnieść sukces podczas poprawy koniunktury.

Cisco radzi: pięć sprawdzonych strategii na czasy dynamicznych zmian
Obniżanie kosztów, inwestowanie w pracowników, zacieśnianie więzi z klientami oraz określanie inwestycji, które zapewnią dynamiczny rozwój firmy. (PDF — 156 kB)

Pozwól nam pomóc