Guest

Konieczność przekształceń w działalności firm

Konieczność przekształceń w działalności firm

Od globalizacji nie ma odwrotu. Firmy, którym zależy na wzroście, innowacjach i utalentowanych pracownikach, muszą spojrzeć poza własne granice, a także przygotować się na obronę już posiadanych zasobów. Globalizacja oznacza fundamentalną zmianę w zakresie tego, jak jednostki, firmy, regiony i kraje postrzegają swoje możliwości w zakresie:

  • tworzenia miejsc pracy,
  • stymulowania inwestycji,
  • podnoszenia dobrobytu obywateli,
  • uczestniczenia w globalnej gospodarce.

Globalizacja wymaga infrastruktury IT umożliwiającej firmom funkcjonowanie i współpracę w każdym miejscu świata. Do zapewnienia tego rodzaju elastyczności potrzebna jest wszechobecna sieć, ponieważ stanowi ona jedyny wspólny element łączący wszystkie osoby, miejsca, aplikacje i urządzenia. Dzięki niej firma może:

  • utrzymywać silne więzi z partnerami w ramach łańcucha dostaw,
  • umożliwić aktywny współudział pracowników niezależnie od miejsca na świecie,
  • przyspieszyć podejmowanie decyzji,
  • szybciej pozyskiwać partnerów.

Dzięki temu organizacja jest również w stanie realizować bardziej złożone projekty, pobudzać innowacje i podnosić jakość relacji z klientami.


Artykuły

Rozwiązania pokrewne

Usługi i rozwiązania Cisco do przekształcania działalności

Pozwól nam pomóc