Guest

Korzyści ze zunifikowanej komunikacji

Korzyści ze zunifikowanej komunikacji

Firmy upatrują w zunifikowanej komunikacji szansy na wzrost wydajności i innowacji zarówno we własnej strukturze organizacyjnej, jak i w kontaktach z klientami, partnerami i dostawcami. Podejście to ma m.in. następujące atuty:

  • Umożliwienie nowych modeli współpracy
  • Wzbogacenie tradycyjnych aplikacji stosowanych w przedsiębiorstwach o funkcje komunikacyjne
  • Wyeliminowanie barier utrudniających komunikację i współpracę w obrębie kluczowych procesów biznesowych
  • Wzrost wydajności i sprawności działania

Aby odnieść maksymalne korzyści z wprowadzenia zunifikowanej komunikacji (Unified Communications), należy dysponować infrastrukturą sieciową cechującą się zarówno funkcjami inteligentnymi, jak i spójnością.

Sieć zaprojektowana na bazie architektury sieci zorientowanej na usługi (SONA) firmy Cisco stanowi najlepszy fundament dla zunifikowanej komunikacji obejmującej całe przedsiębiorstwo. Takie podejście architekturalne umożliwia jednoczesne i niezawodne realizowanie różnego rodzaju funkcji komunikacyjnych. Zapewnia ono również usługi zabezpieczające, takie jak zarządzanie tożsamościami i szyfrowanie danych.

Istotną zaletą jest możliwość użycia tych usług jako fundamentu i tworzenia na ich bazie procesów biznesowych wspierających współpracę w taki sposób, który pomoże firmie w rozwoju i zachowaniu przewagi konkurencyjnej.

Artykuły

Architektura przedsiębiorstwa w Cathay Pacific
(Wideo — 3:08 min)
Elastyczna, wrażliwa architektura przedsiębiorstwa stosowana w firmie Cathay Pacific umożliwia reagowanie na jej potrzeby, zapewniając opłacalną realizację projektów.

Razem lepiej: SONA i Unified Communications
Dowiedz się, jak za pomocą firmowej sieci można realizować nowoczesne złożone aplikacje, które staną się motorem kolejnej fali wzrostu wydajności przedsiębiorstw.

Integracja telefonii IP z działalnością firmy
Dowiedz się, w jaki sposób zunifikowane środowisko aplikacji firmy Cisco ułatwia zespołom IT tworzenie aplikacji telefonii IP.

Rozwiązania pokrewne

Pozwól nam pomóc