Guest

Projektowanie architektury przedsiębiorstwa

Do wyświetlenia tej treści wymagana jest najnowsza wersja oprogramowania Adobe Flash Player z włączoną obsługą JavaScript.

Pobierz program Flash Player

Zmniejszanie kosztów operacyjnych

Większe oszczędności

Inwestuj w architekturę informatyczną, aby oszczędzać pieniądze i ukierunkować firmę na przyszły rozwój. Co warto rozważyć:

  • Składniki i usługi nadające się do ponownego użytku zwiększają wydajność infrastruktury informatycznej.
  • Technologie wirtualne ulepszają współpracę, jednocześnie zmniejszając koszty podróżowania.
  • Centra danych nowej generacji optymalizują technologię, zmniejszają opłaty za konserwację i zużywają mniej energii.

> Dowiedz się więcej

Elastyczność, szybkość i skalowalność

Trzymaj rękę na pulsie przemian w swojej firmie:

  • Twórz zasoby jako usługi udostępniane, aby móc szybko wprowadzać nowe funkcje.
  • Zapewniaj pracownikom, partnerom, klientom i dostawcom możliwość natychmiastowego komunikowania się.
  • Łącz technologie, aby uzyskiwać oszczędności operacyjne i zmniejszać wymagania związane z zarządzaniem.

> Dowiedz się więcej

Dostępna zawartość

Federalna architektura korporacyjna (FEA) i usługi sieciowe
Uzyskaj informacje o zaawansowanych usługach sieciowych dla federalnych architektur korporacyjnych.


Architektura Cisco Service Oriented Network Architecture
Poznaj zalety architektury Cisco Service Oriented Network Architecture.


Zapewniaj wartość biznesową za pomocą architektury informatycznej
Przyjęcie podejścia związanego z architekturą informatyczną pomaga w dopasowaniu technologii i strategii biznesowych w celu osiągnięcia określonych celów.


Zasoby i narzędzia dla architektów przedsiębiorstw

Transmisje podcast dotyczące architektur i rozwiązań

Strefa projektowania

Pozwól nam pomóc