Guest

Bezpieczeństwo w świecie współpracy

Bezpieczeństwo w świecie współpracy

Firmy coraz chętniej wprowadzają mechanizmy współpracy, traktując je jako sposób na szybsze podejmowanie decyzji, zwiększenie wydajności i umocnienie przewagi konkurencyjnej. Realia globalnego rynku oznaczają przestrzenne i czasowe odseparowanie ludzi, które utrudnia komunikację i spowalnia proces decyzyjny.

Sukces odnoszą ludzie i firmy, które przewidują zmiany i szybko podejmują działania na rynku. Chcąc przezwyciężyć napotkane bariery, użytkownicy często wychodzą poza firmową zaporę i bez zastanowienia korzystają z ogólnodostępnych narzędzi, takich jak Facebook, LinkedIn i strony wiki. Upowszechnienie takich zachowań coraz bardziej zagraża zdolności firmy do przestrzegania przepisów, zapewnienia bezpieczeństwa i chronienia własności intelektualnej.

Sieć może stać się platformą współpracy całego przedsiębiorstwa, na której różne technologie współdziałają i są prezentowane w jednolity sposób. Sieć umożliwia wdrożenie zabezpieczeń dostępu i innych mechanizmów ochrony przy jednoczesnym transparentnym zunifikowaniu komunikacji i umożliwieniu bezpiecznej współpracy poza tradycyjnymi granicami firmy.

Artykuły

Przezwyciężanie problemów w środowisku mobilnym

Dowiedz się, w jaki sposób pewna firma budowlana dzięki zastosowaniu rozwiązań mobilnych zapewniła w swojej siedzibie i na placach budów stały dostęp do usług komunikacyjnych i informatycznych.

Rozwiązania pokrewne

Cisco — zabezpieczenia

Omówienie usług

Cisco TelePresence

Rozwiązania
Usługi

Cisco Unified Communications

Rozwiązania
Usługi

Pozwól nam pomóc