Guest

Współpraca ponad granicami

Współpraca ponad granicami

W globalnym środowisku biznesowym współpraca ponad granicami jest dla sukcesu firmy równie ważna jak wysokiej jakości produkty i lojalni klienci. Tworząc przedsiębiorstwo bez granic, można przezwyciężyć problemy związane ze strefami czasowymi, rozproszeniem pracowników i konkurencją z różnych części świata. Dzięki temu firma jest w stanie:
• skutecznie konkurować
• rozwijać się globalnie
• pobudzać innowacje

Dzięki różnorodnym technologiom powstaje spójne środowisko, z którego pracownicy mogą korzystać niezależnie od miejsca i stosowanych urządzeń. Użycie sieci do współpracy:
• Umożliwia bezpieczne korzystanie z bezpośredniej wymiany, jaką zapewniają technologie Web 2.0 i narzędzia społecznościowe.
• Daje pracownikom swobodę polegającą na wykonywaniu powierzonych zadań w sposób zgodny z osobistymi celami i preferowanym stylem pracy, a przez to zapewnia firmie maksymalne atuty rynkowe i możliwości uzyskiwania przychodów.

Pracownicy firmy mogą kształtować nowe sposoby wzajemnej komunikacji, przyspieszając realizację procesów biznesowych oraz usprawniając opracowywanie i dostarczanie produktów.

Szybkość przede wszystkim

W firmie Nissan Motor Company globalna współpraca sprawia, że samochody są szybsze, a pracownicy wydajniejsi. (Wideo — 3:37 min)

Do oglądania tego klipu wideo wymagana jest najnowsza wersja programu Adobe Flash Player z włączoną obsługą JavaScript.

Pobierz program Flash Player


Szybkość przede wszystkim

W firmie Nissan Motor Company globalna współpraca sprawia, że samochody są szybsze, a pracownicy wydajniejsi. (Wideo — 3:37 min) Dowiedz się więcej

 

 

 

 

Artykuły

Umożliwić globalną współpracę

(Wideo — 3:37 min)
Rozwiązanie TelePresence umożliwia współpracę niezależnie od miejsca, w którym znajdują się uczestnicy.

Rozwiązania pokrewne

Cisco TelePresence

Rozwiązania
Usługi

Cisco Unified Communications

Rozwiązania
Usługi

Pozwól nam pomóc