Guest

Z perspektywy kadry kierowniczej

Przetwarzanie w chmurze: wprowadzenie

Nowy model dla działu IT

Połączenie prywatnych, publicznych i hybrydowych chmur w interchmurę zapewnia większe możliwości rozwoju i pozwala obniżyć koszty całkowite.

Więcej na temat chmury

Wpływ chmury na wykorzystanie usług IT

Wpływ chmury na wykorzystanie usług IT

Nowe badanie poświęcone zmianom w świadczeniu usług w chmurze oraz korzystaniu z nich. (Plik PDF w języku angielskim - 1,4 MB)

Kto obecnie wdraża chmurę?

Kto obecnie wdraża chmurę?

Badania firmy IDC wykazują, że liderami w tym zakresie są przedsiębiorstwa średniej wielkości.

<a href="//www.cisco.com/assets/global/PL/solutions/executive/cloud/cis-cep-changing-role-and-relevance-of-it-teams.pdf">Nowe role i znaczenia działu IT</a>

Nowe role i znaczenia działu IT

Dowiedz się, jak dział IT może stać się brokerem usług chmurowych dla działów biznesowych.

Przełom w zakupach infrastruktury IT

Wdrażanie usług w chmurze

Cisco umożliwia świadczenie usług w chmurze

Dowiedz się, jak wspólne z dużymi przedsiębiorstwami, firmami średniej wielkości i usługodawcami wdrażamy strategie usług w chmurze dostosowane do ich priorytetów biznesowych.

Cisco Consulting - możemy pomóc

Pomagamy w ocenie wyzwań stojących przed firmami i identyfikacji możliwości, jakie stwarzają usługi w chmurze.

Programy finansowania dla klientów oferowane przez Cisco Capital

Dział Cisco Capital pomaga w finansowaniu zakupu najważniejszych technologii i zwiększa konkurencyjność swoich klientów.

Szybsze uzyskanie korzyści

Organizacje mogą w pełni wykorzystać potencjał interchmury i nawiązać ściślejszą współpracę z Partnerami zapewniającymi usługi w chmurze z oferty Cisco.

Find out more

Społeczność kadry kierowniczej

Jak Lew Tucker zapatruje się na przyszłość usług w chmurze? Obejrzyj rozmowę, w której dzieli się przemyśleniami.

Lew Tucker

Dyrektor techniczny ds. rozwiązań Cisco Cloud w firmie Cisco

Informacje o kadrze kierowniczej Informacje o firmie Cisco Kontakty z inwestorami

Transmisja danych w chmurze i Internet Wszechrzeczy

Nasze analizy pozwalają na dokładne przyjrzenie się liczbom w odpowiednim kontekście.

Dowiedz się jak

Obserwuj firmę Cisco