Guest

Na czym polega e-nauczanie?

Wspomagane przez Internet systemy edukacyjne zapewniają szybsze wyniki przy niższych kosztach, lepszy dostęp do nauczania i zrozumiałe objaśnienia dla wszystkich uczestników procesu nauczania. W obecnej dynamicznie zmieniającej się sytuacji przedsiębiorstwa, które wdrażają systemy szkoleń internetowych, dają swojemu personelowi możliwość przekształcania zmian w korzyści. Internetowe nauczanie gwarantuje zrozumienie i dostępność oraz rodzi nowe możliwości. Pozwala ono wszystkim nadążać za zmianami zachodzącymi w dobie Internetu w gospodarce światowej.

Cisco Internet Quotient (iQ - iloraz internetowy) stanowi narzędzie niezbędne kadrze kierowniczej do pomyślnego zarządzania firmą w dobie gospodarki internetowej. Informacje online, uzupełnione drukowanym co dwa miesiące biuletynem, opisują strategie internetowe - od obsługi klienta i optymalizacji zespołów pracowników po zarządzanie łańcuchem dostaw. Proponują zatem nowe metody usprawniania działalności oraz zwiększania efektywności i konkurencyjności firmy.

Aby pomóc kadrom kierowniczym w doprowadzaniu ich firm do sukcesów w dobie gospodarki internetowej, firma Cisco stworzyła ekosystem partnerów. Partnerzy ci oferują sprawdzone usługi, przyczynianiające się do sukcesów klientów, oraz powtarzalne, skalowalne rozwiązania, które minimalizują koszty i ryzyko oraz skracają czas wprowadzania produktów na rynek. Ten zespołowy wysiłek ułatwia identyfikowanie i szybkie wdrażanie najlepszych w swojej klasie internetowych rozwiązań dla firm.

Pozwól nam pomóc