Masz konto?

  •   Spersonalizowana zawartość
  •   Twoje produkty i wsparcie

Potrzebujesz konta?

Utwórz konto

Uzyskaj odpowiednie usługi, aby pomyślnie przeprowadzić wdrożenie sieci definiowanej programowo

 

Sieć definiowana programowo to rewolucyjne rozwiązanie zapewniające łatwiejszą automatyzację sieci, zarządzanie nią i przygotowanie na zmiany, jakie przyniesie ze sobą przyszłość. Stanowi to gwarancję szybkości i elastyczności, których firma potrzebuje.

Do osiągnięcia sukcesu niezbędny jest nie tylko wybór doskonałej technologii, ale również to, jak dostawca świadczy pomoc techniczną. Chodzi nie tylko o utrzymanie, ale obsługę w ciągu całego cyklu modernizacji sieci, od usług profesjonalnych przed wdrożeniem przez wdrożenie techniczne po szkolenia oraz utrzymanie i wsparcie.

W ten sposób dostawca będzie Twoim partnerem, oferującym Ci pomoc we wprowadzaniu zmian operacyjnych, uzupełnienia braków w umiejętnościach, sprostania wyzwaniom dotyczącym bezpieczeństwa i zapewnienia wyników biznesowych. Ponadto dostawca powinien oferować ciągłe wsparcie na każdym etapie cyklu eksploatacji infrastruktury. Podsumowując, dostawca powinien zapewnić Ci wszystkie usługi, których potrzebujesz, aby Twój projekt zakończył się sukcesem. 

Czas skończyć z powtarzaniem tych samych czynności, mając nadzieję, że wszystko będzie działać poprawnie

Twoje zespoły ekspertów zajmują się ręczną konfiguracją urządzeń. Przeglądają całe ekrany logów, starając się znaleźć błąd i usunąć go. Poprawiają i aktualizują sprzęt. Wszystko to trwa tak długo… a przecież czas to pieniądz. Właśnie dlatego koszty obsługi sieci przypominają górę lodową. Rachunki za przełączniki i okablowanie to koszty widoczne od razu, ale tak naprawdę zdecydowana większość pieniędzy przeznaczanych na sieć to nie wydatki na sprzęt lub oprogramowanie, ale na jej obsługę. Firma McKinsey szacuje, że firmy przeznaczają trzy razy więcej środków na operacje sieciowe niż na samą sieć.

Na szczęście pojawiają się innowacje technologiczne, które pomagają zmniejszyć te obciążenia, takie jak Cisco SD-Access. Zmiana podejścia do sieci oferuje zdecydowaną redukcję kosztów zarządzania infrastrukturą. Niektóre zadania, których realizacja trwała kiedyś wiele godzin lub dni, dziś można wykonać w ciągu kilku minut. Klienci testujący rozwiązanie Cisco SD-Access obniżają koszty operacyjne o 61% i skracają czas wdrożenia o 67%. 

Sukces zależy nie tylko od technologii

Nie można wprowadzać tego rodzaju radykalnych ulepszeń poprzez samą poprawę bieżącego stanu. Przejście na intuicyjną sieć definiowaną programowo to więcej niż tylko aktualizacja sprzętu. To fundamentalnie nowe podejście do modelowania sieci.

Może się wydawać, iż taka zmiana będzie wymagała szybkiego nabycia nowej wiedzy. Jednak jeśli przeprowadzi się ją w sposób właściwy, efekty wynagrodzą wysiłki. Mądrym sposobem zapewnienia powodzenia tego przedsięwzięcia jest wybór partnera, który będzie w stanie udzielić Ci wsparcia, oferując usługi ułatwiające przeprowadzenie radykalnych zmian. 

Jak mogę uzyskać najlepsze efekty przynoszące korzyści mojej firmie i użytkownikom?

Wszyscy liczą na to, że zespoły IT będą w stanie uzyskać wyniki o dużym znaczeniu dla firmy, takie jak: poprawa dostępności i obniżenie kosztów, ale także ulepszenia dotyczące szybkości, zarządzania ryzykiem i elastyczności. Właściwy partner dostarczający usługi jest niezbędny, aby dział IT mógł spełnić swoje zobowiązania wobec firmy.

77% przebadanych przez nas organizacji stwierdziło, że jest dla nich bardzo ważne, aby dostawca IT uwzględniał ich priorytety biznesowe i oferował praktyczne rozwiązania, a nie tylko eliminował problemy technologiczne. Trzy czwarte przebadanych organizacji uważa, że automatyzacja i usługi predyktywne to najbardziej atrakcyjne innowacje dla ich organizacji.

Właśnie dlatego podczas przeglądania dostępnych opcji z zakresu SD-Access tak istotna jest pewność, że usługi będą wspierać Twoją działalność. Jest to równie ważne jak pozostałe kwestie, od kosztów po możliwości techniczne. Potrzebujesz partnera doskonale rozumiejącego zmiany, które musisz przeprowadzić, i mogącego zaoferować Ci rekomendacje oparte na najlepszych praktykach tak, aby pomóc Ci w realizacji założonego modelu operacyjnego — szybciej i bez zbędnych utrudnień.

Nie mogę pozwolić sobie na to, aby dostawca usług IT mnie zawiódł

W procesie wyboru partnera do stałej współpracy ważne jest, aby był on dyspozycyjny i podzielał Twoje wartości. Chodzi o zaufanie i umożliwienie Ci realizowania Twoich zobowiązań.

W Cisco zdajemy sobie sprawę, że zmiana sieci na zautomatyzowaną i definiowaną programowo wymaga czegoś więcej niż tylko najlepszego rozwiązania technicznego. Niezbędne są także usługi doradcze, aby pomóc Ci w kwestii opracowania strategii, planu działania i projektu.

Na przykład oferowane przez Cisco rozwiązanie Cisco DNA Advisory obejmuje opracowanie strategii, ocenę oraz interaktywną sesję roboczą w celu stworzenia planu działania z rekomendacjami dostosowanymi do Twoich konkretnych potrzeb biznesowych i technologicznych. Usługi takie, jak SD-Access Design, mogą pomóc 

w redukcji kosztownych zmian wprowadzanych na etapie projektowania. Nasi specjaliści określą wymaganą architekturę, technologię i funkcje na początkowym etapie cyklu eksploatacji.

Oczywiście na szczycie listy priorytetów powinny znaleźć się potrzeby związane z bezpieczeństwem, a więc trzeba będzie także opracować plan strategiczny dotyczący segmentacji użytkowników i aplikacji. Musi on wykraczać poza standardowe kwestie sieciowe w celu określenia kluczowych parametrów, które posłużą do zdefiniowania stref bezpieczeństwa w obrębie Twojego środowiska.

Należy również wziąć pod uwagę gotowość operacyjną Twojej firmy, uwzględniając organizację, obsadę stanowisk, umiejętności, procesy, polityki, mierniki i dostępność narzędzi.

W ten sposób dochodzimy do kwestii ludzi. 

Mój zespół nie dysponuje umiejętnościami i zasobami, które są nam potrzebne

Brak odpowiednich umiejętności wśród pracowników od prezesa w dół hierarchii to nieustanne źródło stresu. Potrzebujesz więcej niż dostawca, który dostarczy Ci technologię i wyśle do Twojej firmy niedoświadczonych, młodszych inżynierów, aby wykonali na miejscu zadania. Zamiast tego przyda Ci się dostęp do prawdziwej wiedzy i pomocy, aby zakończyć projekty i skutecznie przekształcić operacje.

Jak wynika z naszych badań, 69% organizacji stwierdziło, że oczekują od usług IT usunięcia problemu braku odpowiednich umiejętności. Natomiast 77% organizacji uznało za „bardzo ważne” podczas wyboru dostawcy usług IT, aby móc uzyskać dostęp do doświadczenia i wiedzy, którymi same nie dysponują.

Twoim menedżerom i administratorom sieci potrzebne będą wiedza, pewność siebie oraz właściwe umiejętności, aby zarządzać siecią w nowy sposób. A zatem poza współpracą w trakcie realizowania projektu i odbieraniem telefonów, gdy będziesz potrzebować pomocy, Twój dostawca powinien także oferować usługi szkoleniowe, aby przygotować Twoje zespoły na nową erę technologii sieciowych.

Działania te oraz późniejsza współpraca w ramach szkoleń i opracowywania procesów mogą być realizowane równolegle z projektowaniem, weryfikowaniem, wdrażaniem i testowaniem rozwiązań w technicznym obszarze projektu.

Gotowi by zacząć?

Opracowaliśmy pakiet konkretnych usług o nazwie SD-Access Operations Planning, w którym znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania pojawiające się w początkowej fazie projektu.

Pakiet ten obejmuje warsztaty szkoleniowe realizowane na terenie Twojej firmy z udziałem wszystkich zespołów funkcjonalnych w celu określenia dojrzałości bieżących procesów, wskazania docelowego wdrożenia rozwiązań SD-Access oraz zidentyfikowania braków w zakresie umiejętności. Pakiet ten można połączyć z kolejnymi warsztatami w celu przeanalizowania konkretnych obszarów operacji sieciowych, w tym zarządzania zdarzeniami, dostępnością i zmianami.

Przedstawiając wnioski, prezentujemy holistyczny obraz Twojego modelu operacyjnego z perspektywy opartej na praktykach ITIL i DevOps. Analizujemy razem ludzi, procesy, mierniki i narzędzia.

W efekcie otrzymujesz nie tylko rekomendacje w zakresie strategii dotyczących potrzebnych zmian, ale także szczegółowe wskazówki niezbędne do wprowadzenia ich w życie. Rekomendacje te obejmują szablony dokumentacji procesowej, schematy ról i obowiązków, wykresy organizacyjne, szablony szkoleń, przykładowe mierniki i inne użyteczne zasoby. 

A co z działaniami realizowanymi po wdrożeniu?

Skoro Twoja sieć jest tak ważnym elementem prowadzenia działalności biznesowej, musi zapewniać stałą wydajność i dostępność. Przestoje mogą mieć katastrofalne konsekwencje. Ważnym aspektem jest wybór godnego zaufania partnera, który zaoferuje Ci właściwe usługi techniczne.

Oczywiście podstawą bezproblemowego działania sieci są solidne zasady projektowania i praktyki operacyjne. Jednak niezależnie od tego, jak dobry jest Twój projekt, może zdarzyć się coś nieoczekiwanego, na przykład skomplikowany błąd w konfiguracji lub usterka sprzętowa. W takich sytuacjach konieczne jest uzyskanie wsparcia niezbędnego do szybkiego rozwiązania problemu i przywrócenia usługi.

Twój dostawca powinien oczywiście szybko reagować na problemy i rozwiązywać je nawet w złożonym środowisku sprzętowym i programowym obejmującym rozwiązania od wielu dostawców oraz powinien doskonale znać Twoją infrastrukturę. Jednak obecnie najlepsze organizacje usługowe korzystają z analityki i automatyzacji, aby wyprzedzić konkurencję. Usługi predyktywne, takie jak nasze usługi o kluczowym znaczeniu biznesowym i usługi zapewniające wysoką wartość, mogą automatycznie wykryć potencjalne problemy, zanim wpłyną one na realizację usług sieciowych, ostrzec Cię, a nawet usunąć problem (np. przez zastosowanie poprawki lub zmianę konfiguracji). Efektem jest lepsza dostępność sieci i mniej stresu dla Ciebie i Twojego zespołu.

Masz to załatwione

Wystarczy podejść do migracji w odpowiedni sposób i przy właściwym wsparciu, a nie będzie się czego obawiać. Zrezygnuj z podejścia „na skróty”. Uczciwie przedstaw swój aktualny stan gotowości. Przeprowadzaj holistyczne oceny, uwzględniające nie tylko technologię, ale także ludzi i procesy. Skorzystaj z pomocy kogoś, kto posiada doświadczenie w realizacji tego typu zadań. A następnie ciesz się cyfrowymi korzyściami, które zapewni Ci naprawdę intuicyjna sieć.

Chcesz wiedzieć więcej?

Odkryj, dlaczego firma IDC jest przekonana, że obecnie dostępne sieci wymagają kompleksowego wglądu w informacje, programowalności i automatyzacji. Dowiedz się także, jak rozwiązanie Software Defined Access może wspierać sieć w procesie transformacji cyfrowej i na dalszych etapach jej rozwoju.

Usługi IT dla biznesu cyfrowego

Priorytety i przeszkody w IT oraz jak nowe technologie odpowiadają na potrzeby przedsiębiorstw. 

Chat na żywo z przedstawicielem Cisco

Cisco:

  • Witamy w Cisco
  • Czy mogę pomóc Ci w znalezieniu produktu, który spełni twoje potrzeby?