Masz konto?

 •   Spersonalizowana zawartość
 •   Twoje produkty i wsparcie

Potrzebujesz konta?

Utwórz konto

Dlaczego podjąłeś taką decyzję

Rozprzestrzenianie aplikacji i obsługujących ich serwerów, pamięci masowych i technologii sieciowych stanowiło ogromne obciążenie dla pracowników Twojego działu IT. Wydajność sieci była w najlepszym razie niejednolita. Aktualizacja przełączników i udostępnianie nowych użytkowników oraz urządzeń zajmowało zbyt dużo czasu i było podatne na błędy ręczne.

Parametry zabezpieczeń i jakości usług (QoS) były konfigurowane ręcznie lub przy użyciu skryptów w setkach czy tysiącach urządzeń sieciowych. Dokonywanie zmian w zasadach było skomplikowane. Błędy konfiguracji często skutkowały koniecznością rozwiązywania problemów, co zajmowało wiele godzin.

Przełączniki dla centrów danych wraz architekturą SDN zapewniły, że możesz błyskawicznie zapewnić to, czego chcą Twoi interesariusze i konsumenci. Dzięki zautomatyzowanemu dostarczaniu aplikacji i infrastruktury oraz zarządzaniu nimi w oparciu o zasady możesz skutecznie realizować oczekiwania zarządu w zakresie cyfrowej transformacji, bezpieczeństwa i zgodności.

Dzięki zautomatyzowanemu dostarczaniu aplikacji i infrastruktury oraz zarządzaniu nimi w oparciu o zasady możesz skutecznie realizować oczekiwania zarządu w zakresie cyfrowej transformacji, bezpieczeństwa i zgodności.

Automatyzacja i programowalność pozwalają wyeliminować wiele procesów towarzyszących udostępnianiu zasobów sieciowych. Między tymi zjawiskami istnieje subtelna różnica:

 • Automatyzacja w dziedzinie sieci oznacza, że pewne zadania są automatyzowane w konfiguracji gotowej do pracy. Dostawcy sieci czasem domyślnie oferują takie opcje, możesz więc wybrać, czy chcesz z nich korzystać.
 • Programowalność to właściwość, która pozwala administratorom wielokrotnie powtarzającym te same zestawy poleceń na automatyzację tych zadań przy użyciu narzędzi skryptowych oferowanych przez system operacyjny. Zakres, w jakim system operacyjny wspiera programowalność, często się różni.

Szeroki zakres funkcji automatyzacji i solidny interfejs API dostępne są z przełącznikami, routerami, serwerami i urządzeniami serwisowymi nowej generacji. Obsługują one przypadki użycia, jak:

 • DevOps – pisanie i wdrażanie kodu gotowego do zastosowania w produkcji w infrastrukturze, która jest wysoce zdecentralizowana i oparta na chmurze.
 • Udostępnianie i automatyzacja infrastruktury.
 • IT jako usługa (ITaaS).
 • Monitorowanie, zabezpieczenia i zgodność.

Więcej informacji o automatyzacji i programowalności

Wgląd w informacje to logiczny punkt początkowy pozwalający na wprowadzenie wszechobecnych zabezpieczeń. Dzięki inteligentnemu wykorzystaniu analityki Twoja sieć może się stale uczyć i automatycznie blokować zagrożenia.

Wgląd w informacje to logiczny punkt początkowy pozwalający na wprowadzenie wszechobecnych zabezpieczeń. Dzięki inteligentnemu wykorzystaniu analityki, Twoja sieć może się stale uczyć i automatycznie blokować zagrożenia. Ponadto, kiedy wszystko dzieje się w czasie rzeczywistym, praktyczne spostrzeżenia umożliwiają wprowadzanie i określanie zasad automatyzacji i zerowego zaufania wobec zabezpieczeń.

Poznaj analitykę centrum danych

Model z użyciem „białych list” dopuszcza komunikację tylko wtedy, gdy jest ona jednoznacznie dozwolona. Pomaga to zapewnić, że brakujące elementy w zasadach nie powodują powstania luk w zabezpieczeniach.

Udostępnianie i konfigurowanie urządzeń zabezpieczających można zautomatyzować w oparciu o zasady „białych list”, które można definiować i którymi można zarządzać centralnie. Następnie kontrolery SDN w sieci wymuszają je w celu tworzenia „operacji zerowego zaufania”.

Model z użyciem „białych list” dopuszcza komunikację tylko wtedy, gdy jest ona jednoznacznie dozwolona, co pomaga zapewnić, że brakujące elementy w zasadach nie powodują powstania luk w zabezpieczeniach.

Udostępnianie i konfigurowanie urządzeń zabezpieczających można zautomatyzować w oparciu o zasady „białych list”, które można definiować i którymi można zarządzać centralnie. Następnie kontrolery SDN w sieci wymuszają je w celu tworzenia „operacji zerowego zaufania”.

Mikrosegmentacja w połączeniu z modelem zasad „białych list” poprawia stan zabezpieczeń w obrębie centrum danych na 3 kluczowe sposoby:

 • Minimalizuje narażenie na zagrożenia, dopuszczając wyłącznie protokoły i porty niezbędne dla każdego mikrosegmentu.
 • Znacząco ogranicza możliwość ruchu poziomego dzięki tworzeniu segmentów, które mogą być bardzo małe, np. mogą składać się z jednego punktu końcowego.
 • Automatyzacja realizowana w prostszy sposób poprzez dynamiczne przypisywanie punktów końcowych do właściwego mikrosegmentu w oparciu o liczbę atrybutów punktów końcowych.

 

W jaki sposób za to zapłaciłeś

Finansowanie każdej inwestycji w infrastrukturę IT to zawsze okazja do wprowadzenia równowagi. Ty jednak przeprowadziłeś analizę różnych sposobów finansowania swojej inicjatywy w celu minimalizacji kosztów początkowych i uzyskania oczekiwanych korzyści.

Doszedłeś do wniosku, że istnieje wiele opcji pozwalających połączyć wszystkie koszty urządzeń, oprogramowania i usług w miesięczne przewidywalne opłaty abonamentowe, a także modele konsumpcji, które można w razie potrzeby skalować w górę i w dół.

Co najważniejsze, zadbałeś o możliwość skalowania lub aktualizacji poza zaplanowanymi cyklami rozbudowy.

Kto bowiem wie, co przyniesie przyszłość?

Znajdź najlepszą możliwą realistyczną opcję płatności dla swojego rozwiązania technicznego.