Masz konto?

 •   Spersonalizowana zawartość
 •   Twoje produkty i wsparcie

Potrzebujesz konta?

Utwórz konto

Wyobraź sobie przyszłą sieć centrów danych

Jesteś szefem działu IT w firmie z filiami w 5 krajach, zatrudniającej 12 000 pracowników i odnotowującej corocznie wzrost o 5%. Cyfrowa transformacja już trwa. 

Zarząd zgłasza następujące postulaty:

 • Skrócenie czasu wprowadzenia produktu na rynek i poprawienie postrzegania marki poprzez lepsze reagowanie na zmieniające się potrzeby przedsiębiorstw i konsumentów.
 • Uzyskanie większej widoczności systemów i sieci która pozwoli błyskawicznie sprawdzić, jak kształtuje się ruch w sieci i szybciej rozwiązywać problemy związane z wydajnością
 • Ochrona danych wrażliwych i zapewnienie zgodności – naruszenie bezpieczeństwa jest tylko kwestią czasu
 • Stworzenie przygotowanej na wyzwania przyszłości infrastruktury w oparciu o sieci, których konfigurację można zmieniać podczas pracy bez ponoszenia dalszych kosztów.

Nie trzeba już fizycznie ingerować w działanie serwerów i urządzeń sieciowych.

Przewiń do przodu o 3 lata...

Udało Ci się z powodzeniem zmodernizować działalność dzięki infrastrukturze IT, którą można szybko wdrożyć i dynamicznie skalować tak, by lepiej chroniła Twoje przedsiębiorstwo.

Pięć kluczowych korzyści:

Wdrożenia metodą „przeciągnij i upuść”

Wdrożenia metodą „przeciągnij i upuść”oznaczają, że nie musisz już zatrudniać większej liczby pracowników do realizacji dużych projektów centrów danych – wystarczy skopiować gotowe rozwiązania i upuścić je, korzystając z jednej konsoli, która pozwala na wdrażanie i zarządzanie zasobami zarówno fizycznymi, jak i wirtualnymi. W ten sposób możesz zaoszczędzić:

 • 2 tygodnie czasu potrzebnego na zaprojektowanie oraz 6 tygodni na instalację, okablowanie oraz konfigurację wszystkich urządzeń w sytuacji, gdy cały projekt realizowany jest przez istniejący zespół składający się z 3 osób
 • 70 godzin pracy za każdym razem, gdy dodawany jest nowy duży element sprzętowy.

Szybsze wprowadzanie produktów na rynek

Osiągnięto krótszy czas wprowadzania na rynek,choć liczba nowych aplikacji i dużych aktualizacji, o które Cię poproszono, wzrosła w okresie przejściowym z 4 do 6:

 • Dwie godziny na wdrożenie w porównaniu z 72 godzinami przy użyciu infrastruktury starszego typu.
 • Oszczędność 18 000 USD w pierwszym roku i ponad 50 000 USD w 2 kolejnych latach.

Niższe koszty sprzętu

Niższe koszty sprzętu dzięki mniejszej ilości okablowania i większej efektywności wykorzystania sprzętu sieciowego:

 • Aż o 20% mniejsze nakłady inwestycyjne na sprzęt.
 • Potencjalne oszczędności w wysokości 200 000 USD w ciągu 3 lat.

Łatwa nieprzerwana administracja

Zredukowano zakres zgodności i ograniczono zagrożenia dla bezpieczeństwa. Zyskujesz następujące możliwości:

 • Szybkie tworzenie raportów zgodności i przeprowadzanie oceny ryzyka IT w czasie rzeczywistym przy użyciu dzienników zasad i audytów pobranych z infrastruktury.
 • Wykorzystanie telemetrii sieciowej do analizy zdarzeń w czasie rzeczywistym oraz szybkiego rozwiązywania problemów.
 • Obsługa otwartej platformy zabezpieczeń dla krytycznych usług bezpieczeństwa warstw 4–7

Zredukowano zakres zgodności i ograniczono zagrożenia dla bezpieczeństwa

Zredukowano zakres zgodności i ograniczono zagrożenia dla bezpieczeństwa. Szczegółowa i elastyczna segmentacja zarówno fizycznych, jak i wirtualnych punktów końcowych w oparciu o zasady grupy oznacza:

 • Szybkie tworzenie raportów zgodności i przeprowadzanie oceny ryzyka IT w czasie rzeczywistym przy użyciu dzienników zasad i audytów pobranych z infrastruktury.
 • Obsługa otwartej platformy zabezpieczeń dla krytycznych usług bezpieczeństwa warstw 4–7, takich jak systemy wykrywania włamań (IDS) i systemy zapobiegania włamaniom (IPS), oraz usługi zapory nowej generacji.

 

Opierają się one na rzeczywistych wynikach w firmach, w których rozmowy przeprowadziła firma Forrester. Przeczytaj raport..