Guest

Podczas przechodzenia przez fazy wdrażania rozwiązania opartego na chmurze każda organizacja ma własne określone potrzeby i musi uwzględniać specyficzne dla niej zagadnienia. Oto niektóre z nich:

  • Konsolidacja zasobów
  • Standaryzacja operacji
  • Wirtualizacja środowiska
  • Automatyzacja świadczenia usług
  • Zapewnienie spójnego środowiska użytkownika

Uwzględniając te zagadnienia, firma Cisco jest zaangażowana w zaspokajanie określonych potrzeb organizacji podczas przechodzenia do wybranego przez nią modelu chmury. Firma Cisco udostępnia szeroki zakres opcji ułatwiających planowanie, nabywanie i wdrażanie rozwiązań opartych na chmurze. Ponadto firma Cisco koncentruje się na zapewnieniu sukcesu organizacji, pomagając wdrażać innowacje z zakresu nowych usług.

Zaplanuj rozwiązanie oparte na chmurze

Firma Cisco oferuje usługi wspierające technologię chmury, aby ułatwić planowanie i projektowanie rozwiązania opartego na chmurze. Zapewniamy usługi w chmurze, środowisko użytkownika Centrum Danych i wiedzę specjalistyczną z dziedziny sieci, aby pomóc w pełnym wykorzystaniu inwestycji w rozwiązania oparte na chmurze. Ponadto firma Cisco pomaga pozbyć się niepewności w odniesieniu do dostawców i twórców takich rozwiązań przez ich certyfikowanie w ramach programów Cisco Cloud Builder i Cisco Powered Cloud Service. Do tej globalnej sieci partnerów należą eksperci w zakresie wdrażania rozwiązań opartych na chmurze, którzy korzystają z pełni możliwości technologii Cisco. Partnerzy pomagają zaplanować strategię i przyspieszyć wdrażanie.

Utwórz własne rozwiązanie

Firma Cisco zapewnia podstawowe elementy składowe, architektury, rozwiązania i zintegrowane systemy, które upraszczają proces tworzenia publicznych, prywatnych lub hybrydowych rozwiązań opartych na chmurze. Można je nabyć jako pojedyncze produkty lub jako zintegrowane stosy, które łączą pochodzące od liderów w branży technologie komputerowe, sieć, wirtualizację i pamięci masowe we wstępnie sprawdzonych konfiguracjach. W razie potrzeby dodatkowej pomocy firma Cisco wraz z globalną siecią partnerów jest także gotowa nieść pomoc w postaci pełnego zakresu usług wspierających technologię chmury.

Korzystaj z hostowanych usług współpracy od firmy Cisco

Będąc bezpośrednimi klientami aplikacji hostowanych przez firmę Cisco, użytkownicy w organizacji uzyskują dostęp do kompleksowych, kluczowych aplikacji i usług biznesowych klasy korporacyjnej, umożliwiających pracę grupową. Rozwiązanie Cisco Collaboration Cloud zawiera następujące aplikacje i usługi: Cisco WebEx Conferencing, Cisco WebEx Instant Messaging and Presence oraz Cisco TelePresence Callway.

Znajdź usługodawcę

Aby spełnić potrzeby klientów nabywających usługi oparte na chmurze od usługodawców, firma Cisco współpracuje z wieloma usługodawcami, którzy wdrażają usługi oparte na infrastrukturze chmury sprawdzonej przez firmę Cisco, w tym z ponad 20 usługodawcami oferującymi hostowane rozwiązania do współpracy oparte na rozwiązaniu Cisco Hosted Collaboration Solution.

Wprowadzaj na rynek i sprzedawaj usługi w chmurze

Wielu usługodawców, którzy opracowali usługi w chmurze obsługiwane przez technologię Cisco, musi rozszerzać swoje kanały sprzedaży. Program Cisco Cloud Services Reseller pomaga usługodawcom wprowadzać na rynek i sprzedawać usługi w chmurze przy udziale uznanych zespołów sprzedaży firmy Cisco lub we współpracy z partnerami sprzedającymi rozwiązania firmy Cisco.