Guest

Usługi

Usługi - analizy wdrożeń

Innowacyjność dzięki współpracy

Innowacyjność dzięki współpracy

Firmy GE i Cisco zaprojektowały platformę do współpracy, która umożliwia pracownikom szybsze rozwiązywanie problemów.

Większa konkurencyjność firmy z branży nieruchomości dzięki outsourcingowi usług IT

Firma z branży nieruchomości zwiększa konkurencyjność dzięki outsourcingowi usług IT

Przy pomocy Partnera Cisco firma Proserv uzyskuje zwrot z inwestycji już po czterech miesiącach.

Usługodawca IT wdraża infrastrukturę gotową na usługi w chmurze

Usługodawca IT wdraża infrastrukturę gotową na usługi w chmurze

Firma EarthLink Business zmniejsza koszty operacyjne i poprawia wydajność sieci.

Według ofert

 

Dział IT - jak zmienić studnię bez dna w kopalnię złota

Zmniejsz codzienne koszty operacyjne, by zyskać środki na przełomowe inicjatywy. (Plik PDF - 1,02 MB)

Przeczytaj raport dla dyrektorów ds. informatyki

Współpraca ze sprzedawcami

Aby zoptymalizować działalność swojej firmy, nawiąż współpracę z certyfikowanymi sprzedawcami.

Przeczytaj analizy wdrożeń sprzedawców

 

Dział IT - jak zmienić studnię bez dna w kopalnię złota

Zmniejsz codzienne koszty operacyjne, by zyskać środki na przełomowe inicjatywy. (Plik PDF - 1,02 MB)

Przeczytaj raport dla dyrektorów ds. informatyki

Współpraca ze sprzedawcami

Aby zoptymalizować działalność swojej firmy, nawiąż współpracę z certyfikowanymi sprzedawcami.

Przeczytaj analizy wdrożeń sprzedawców