Guest

Przełączniki do kampusowych sieci LAN — dostępowe

Hierarchical Navigation

Dostosowywanie się do dynamicznych warunków na rynku


Przełączniki dostępowe firmy Cisco umożliwiają dostosowywanie sieci oraz zapewniają obsługę nowych wdrożeń aplikacji, dzięki czemu można sprostać zmieniającym się potrzebom firmy.

  • Cisco Catalyst 3750-X

   Przełączniki Cisco Catalyst 3750-X Series Switch Nowy produkt

   • Przełączniki o stałej konfiguracji z możliwością łączenia w stosy przeznaczone dla kampusów i oddziałów
   • Maksymalna ochrona inwestycji podczas wdrażania znakomicie zabezpieczonych zintegrowanych aplikacji
   • Wydajność działania i wysoka dostępność dzięki technologii StackPower
  • Cisco Catalyst 3560-X

   Przełączniki Cisco Catalyst 3560-X Series Nowy produkt

   • Autonomiczne przełączniki o stałej konfiguracji przeznaczone dla kampusów i oddziałów
   • Maksymalna ochrona inwestycji podczas wdrażania znakomicie zabezpieczonych zintegrowanych aplikacji
   • Funkcje Catalyst Smart Operations umożliwiające zautomatyzowanie wdrażania infrastruktury
  • Przełączniki Cisco Catalyst 2960-S Series Switch

   Przełączniki Cisco Catalyst 2960-S Series Switch

   • Przełączniki, które można łączyć w stosy, z platformą Cisco FlexStack do udostępniania zaawansowanych usług sieci LAN, przeznaczone dla sieci w średnich firmach oraz w oddziałach
   • Przełączanie w warstwie 2 z usługami inteligentnymi warstw 2–4
   • Zasilanie Power over Ethernet Plus przeznaczone dla następnych generacji urządzeń o wysokiej mocy
   • Funkcje Catalyst Smart Operations umożliwiające zautomatyzowanie wdrażania infrastruktury

Korzyści

Przełączniki dostępowe Catalyst Access Switch ułatwiają tworzenie przedsiębiorstwa bez granic

Rozwiązania bezprzewodowej sieci LAN i dostępowe rozwiązania przełączające Cisco Catalyst, będące częścią architektury sieci bez granic firmy Cisco, ułatwiają zapewnianie elastycznych usług i aplikacji do zabezpieczania sieci oraz zarządzania nią i administrowania.

Łatwość obsługi

Przełączniki dostępowe firmy Cisco umożliwiają dostosowywanie sieci oraz zapewniają obsługę nowych wdrożeń aplikacji, dzięki czemu można sprostać zmieniającym się potrzebom firmy. Uaktualnienie do łączności 10 Gigabit za pomocą modułu sieciowego zwiększa skalowalność i zapewnia ochronę inwestycji. Ponadto przełączniki obsługują funkcje Catalyst Smart Operations, które pozwalają zautomatyzować wdrażanie infrastruktury.

Bezpieczeństwo bez granic

Lepsza kontrola nad przewodowym i bezprzewodowym dostępem do sieci. Przełączniki dostępowe firmy Cisco oferują kompleksowe zabezpieczenia korzystające z zasad opartych na tożsamościach oraz funkcji analizy zagrożeń. Architektura TrustSec zabezpiecza sieci przy użyciu funkcji kontroli dostępu opartej na zasadach, a rozwiązanie MACsec oferuje szyfrowanie sprzętowe w celu zapewnienia wyższego poziomu bezpieczeństwa.

Środowisko bez granic

Rozwiązania przełączania firmy Cisco działające na poziomie dostępowym zapewniają usługi i wydajność potrzebne do komunikacji wideo w przedsiębiorstwie i korzystania z innych usług przynoszących zyski.

Urządzenia firmy Cisco obsługujące dostęp do sieci zapewniają mobilność bez granic dzięki ujednoliconej platformie usług sieci przewodowych i bezprzewodowych (takich jak na przykład rozpoznawanie lokalizacji) zwiększającej wydajność aplikacji. Zasilanie Power over Ethernet Plus pozwala zapewnić zgodność z następnymi generacjami wdrażanych urządzeń o wysokiej mocy.

Ekologia

Rozwiązania przełączania Catalyst ułatwiają wdrażanie ekologicznych inicjatyw, takich jak znaczące obniżenie użycia energii, zintegrowane usługi oraz innowacyjna technologia Cisco EnergyWise umożliwiająca zarządzanie energią w całym przedsiębiorstwie. Technologia StackPower w przełącznikach Cisco Catalyst 3750-X Switch zapewnia wydajność działania i wysoką dostępność.

Sieć inteligentna umożliwia pełne dostosowanie firmy do zmieniających się warunków na rynku.

Dowiedz się więcej

Zwiększanie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa sieci

Innowacyjne przełączniki sieci LAN chronią inwestycje w sieci i pozwalają przygotować rozwijającą się firmę na przyszłość.

Krótkie omówienie

Przełączniki dostępowe sieci lokalnej (LAN) zapewniają szybką łączność oraz udostępniają aplikacje i systemy komunikacyjne, które umożliwiają wydajne i bezpieczne zarządzanie intensywnie wykorzystującymi przepustowość sieci aplikacjami do obsługi danych, głosu i wideo oraz łączności bezprzewodowej.

Aby sprostać zmieniającym się potrzebom sieci, przełączniki Cisco Catalyst oferują następujące funkcje:

 • Analiza aplikacji
  Dzięki tej funkcji sieci mogą rozpoznawać wiele typów aplikacji oraz zabezpieczać te aplikacje i określać ich priorytety w celu zapewnienia największej wygody użytkowania.
 • Ujednolicone usługi sieciowe
  Połączenie najlepszych elementów sieci przewodowych i bezprzewodowych umożliwia spójne łączenie dowolnego zasobu lub dowolnej osoby za pomocą dowolnego urządzenia. Technologie 10 Gigabit Ethernet i Power over Ethernet (PoE) obsługują nowe aplikacje i urządzenia.
 • Nieprzerwana komunikacja
  Funkcje, takie jak sprzęt nadmiarowy oraz technologie nieprzerwanego przekazywania i przełączania z kontrolą stanów (NSF/SSO) umożliwiają nawiązywanie bardziej stabilnych połączeń. Technologia StackPower w przełącznikach Cisco Catalyst 3750-X Switch zapewnia wydajność działania i wysoką dostępność.
 • Zintegrowane zabezpieczenia
  Przełączniki sieci LAN stanowią pierwszą linię obrony przed wewnętrznymi atakami sieciowymi i nieuprawnionym dostępem. Architektura TrustSec zabezpiecza sieci przy użyciu funkcji kontroli dostępu opartej na zasadach, a rozwiązanie MACsec oferuje szyfrowanie sprzętowe w celu zapewnienia wyższego poziomu bezpieczeństwa.
 • Łatwość zarządzania
  Aby łatwiej zarządzać siecią, informatycy muszą mieć możliwość zdalnego konfigurowania i monitorowania urządzeń sieciowych z centralnego miejsca. Funkcje Catalyst Smart Operations pozwalają zautomatyzować wdrażanie infrastruktury.

Dostępna analiza wdrożenia