Guest

Współpraca z klientami

Aplikacje dla urządzeń mobilnych

Dostępne aplikacje firmy Cisco dla urządzeń mobilnych


Zapewniając działanie urządzeń mobilnych na bezpiecznej, zarządzanej platformie klasy korporacyjnej, można zwiększyć wydajność pracowników i kontrolować koszty.

  • Rozwiązanie WebEx dla tabletu Cisco Cius Nowość

   • Wielostrumieniowe wideokonferencje w wysokiej jakości
   • Planowanie i rozpoczynanie spotkań przy użyciu rozwiązania WebEx oraz zapraszanie innych uczestników
   • Uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przy użyciu rozwiązania WebEx i przeglądanie udostępnionej zawartości
   • Prowadzenie rozmów tekstowych — prywatnych lub ze wszystkimi uczestnikami


Wszystkie aplikacje firmy Cisco dla urządzeń mobilnych

Aplikacje dla urządzeń mobilnych

Zapewniając działanie urządzeń mobilnych na bezpiecznej, zarządzanej platformie klasy korporacyjnej, można zwiększyć wydajność pracowników i kontrolować koszty.


Bezprzewodowe telefony IP Cisco Unified Wireless IP Phone

Nowy projekt z uwzględnieniem wzmocnionej konstrukcji do zastosowań przemysłowych pozwala zwiększyć mobilność dzięki obsłudze technologii Bluetooth i zapewnić ciągłość biznesową.


Infrastruktura

Różne technologie współpracy można łączyć ze sobą. Elastyczne funkcje wdrażania umożliwiają hostowanie oprogramowania w siedzibie firmy lub w chmurze, a także łączenie obu tych rozwiązań.

Łączność za pomocą telefonu typu Smartphone

Postęp technologiczny i współczesne globalne środowisko biznesowe stwarzają nowe wyzwania podczas współpracy w środowisku biurowym. W przypadku rozwiązań informatycznych mobilność często wiąże się z dodatkowymi kosztami, które trudno kontrolować.

Aplikacje firmy Cisco dla urządzeń mobilnych oferują następujące możliwości:

 • Zwiększenie wydajności pracowników
 • Szybsze reagowanie na potrzeby klientów
 • Kontrolowanie kosztów dzięki dołączeniu urządzeń mobilnych do sieci firmowej
 • Umożliwienie pracownikom nawiązywania połączeń, komunikowania się i współpracy przy użyciu urządzeń mobilnych

Ułatwienie współpracy pracownikom mobilnym

Pracownicy mobilni w siedzibie firmy mogą zwiększyć wydajność dzięki rozwiązaniu Cisco Unified Communications i dostosowanym aplikacjom — tak samo jak osoby pracujące przy biurkach.

Bezprzewodowe telefony IP Cisco Unified Wireless IP Phone zapewniają lepszą obsługę użytkowników. Pracownikom można zapewnić dostęp do wielu funkcji na poziomie tych oferowanych przez przewodowe telefony IP Cisco Unified IP Phones 7900 Series.

Bezprzewodowe telefony IP Cisco Unified Wireless IP Phone oferują następujące możliwości:

 • Udostępnienie wszystkich funkcji do obsługi komunikacji pracownikom mobilnym w siedzibie firmy
 • Ograniczenie kosztów administracji dzięki scentralizowanemu zarządzaniu i wspólnym planom połączeń
 • Zwiększenie wydajności przez udostępnienie dostosowanych aplikacji
 • Usprawnienie współdziałania z klientami, dostawcami i współpracownikami

Dowiedz się więcej

Krótki przegląd

Skuteczna współpraca

Rozwiązania firmy Cisco z zakresu współpracy ułatwiają podejmowanie współczesnych wyzwań biznesowych i uzyskiwanie przewagi nad konkurencją:

 • Przekształcanie interakcji biznesowych dzięki komunikacji w czasie rzeczywistym z użyciem głosu i wideo
 • Ułatwianie formowania dynamicznych zespołów, które szybciej podejmują lepsze decyzje niezależnie od lokalizacji
 • Usprawnianie obsługi klienta dzięki błyskawicznemu dostępowi do firmowych ekspertów
 • Zapewnianie bezpiecznej łączności, komunikacji i współpracy wykraczającej poza tradycyjne ograniczenia w firmie

Podejmowanie współczesnych wyzwań biznesowych

Styl pracy ulega szybkim przemianom. Metody współdziałania w środowisku biznesowym zmieniają się pod wpływem wielu czynników, takich jak:

 • Większa mobilność i rozproszenie pracowników
 • Gwałtowny przyrost ilości informacji i liczby urządzeń
 • Ściślejsza integracja zespołów i procesów z różnych organizacji
 • Rozpowszechnienie komunikacji wideo
 • Zastosowanie oprogramowania społecznościowego w firmach

Warto przygotować się na kolejne przełomowe zmiany zwiększające innowacyjność i wydajność. Już dziś można wykorzystać te nowe tendencje, aktywnie zachęcając pracowników, partnerów i klientów do ściślejszej współpracy w bardziej naturalny i zintegrowany sposób, niezależnie od miejsca i czasu.

Dowiedz się więcej (plik PDF w języku angielskim — 259 KB)

Dostępna analiza wdrożenia

 1. Uczelnia przygotowuje rozwiązanie komunikacyjne dla 7000 osób

  Uczelnia University of North Carolina w Charlotte zastosowała rozwiązanie Unified Communications w celu przygotowania się do obsługi większej liczby studentów i pracowników.

Chętnie pomożemy

Zdalne spotkania twarzą w twarz

Korzystając z tabletu iPad, można brać udział w spotkaniach organizowanych przy użyciu rozwiązania Cisco WebEx z obsługą wideo w wysokiej jakości.

Dowiedz się więcej

Komunikacja w trakcie podróży

Telefon iPhone i tablet iPad pozwalają brać udział w spotkaniach organizowanych przy użyciu rozwiązania WebEx.

Obejrzyj klip wideo (klip wideo w języku angielskim — 1.06 min)

Nowe metody pracy z użyciem tabletu Cisco Cius

Pracę można kontynuować niezależnie od miejsca pobytu — w siedzibie firmy lub poza nią.

Dowiedz się więcej