Guest

Współpraca z klientami

Usługi komunikacyjne

Dostępne produkty firmy Cisco w zakresie usług komunikacyjnych


Sprawdzaj, kto jest dostępny, i komunikuj się z kontaktami za pośrednictwem poczty e-mail, wiadomości głosowych, komunikatorów internetowych i rozwiązań klienckich ujednoliconej komunikacji.

  • Cisco WebEx Connect Aktualizacja

   • Ujednolicone korzystanie z funkcji związanych z informowaniem o obecności, komunikacją głosową i wideo, telefonią IP oraz konferencjami w sieci WWW za pomocą jednego klienta na stacji roboczej
   • Idealne rozwiązanie dla organizacji dowolnej wielkości
   • Integracja konferencji w sieci WWW, telefonii IP i poczty głosowej w celu zapewniania doskonale zabezpieczonej komunikacji między firmami
   • Szybkie wdrażanie, łatwość zarządzania i sprawne przystosowywanie się użytkowników dzięki zastosowaniu modelu oprogramowania oferowanego jako usługa (SaaS)
  • Cisco Unity Connection

   Cisco Unity Connection Aktualizacja

   • Nowe ujednolicone usługi komunikacyjne w jednej skrzynce odbiorczej
   • Usługi komunikacyjne z obsługą mowy
   • Dostęp do wiadomości z poziomu pulpitu
   • Nowa funkcja uproszczonej instalacji, konfiguracji i konserwacji


Wszystkie produkty firmy Cisco w zakresie usług komunikacyjnych

Komunikatory internetowe i rozwiązania klienckie ujednoliconej komunikacji

Rozwiązanie Cisco Enterprise Instant Messaging usprawnia komunikację i zwiększa wydajność.


Poczta e-mail

Większa dostępność i lepsze zabezpieczenia poczty e-mail przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów i nakładu pracy informatyków. Macierzysta zgodność z programem Microsoft Outlook.


Komunikacja głosowa i ujednolicona

Dzięki łatwemu dostępowi za pomocą telefonu, klienta poczty e-mail, klienta WWW lub urządzenia przenośnego można szybciej reagować na pilne wiadomości.


Infrastruktura

Różne technologie współpracy można łączyć ze sobą. Elastyczne funkcje wdrażania umożliwiają hostowanie oprogramowania w siedzibie firmy lub w chmurze, a także łączenie obu tych rozwiązań.

Ulepszona komunikacja

Rozwiązania firmy Cisco w zakresie usług komunikacyjnych zapewniają bezpieczniejszą i skuteczniejszą komunikację w obrębie firmy i poza nią. Zyskaj możliwość wyświetlania informacji o obecności w czasie rzeczywistym i komunikowania się z kontaktami za pośrednictwem poczty e-mail, komunikatorów internetowych oraz poczty głosowej. Modele wdrażania z obsługą w siedzibie klienta, oprogramowaniem oferowanym jako usługa (SaaS) i mieszane zapewniają większą elastyczność.

Zalety rozwiązań firmy Cisco w zakresie usług komunikacyjnych dla firm:

 • Zwiększanie wydajności i ograniczanie opóźnień dzięki informowaniu o obecności oraz błyskawiczne sprawdzanie dostępności współpracowników, partnerów i klientów
 • Porozumiewanie się przez najlepszy kanał: za pośrednictwem komunikatorów internetowych, dźwięku, połączeń VoIP, wideo lub zintegrowanych konferencji w sieci WWW
 • Udostępnianie funkcji poczty e-mail następnej generacji przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów i obciążeń związanych z zarządzaniem środowiskiem programu Microsoft Exchange
 • Korzystanie z dostosowywalnych opcji komunikacji ułatwiających zarządzanie połączeniami i wiadomościami głosowymi według potrzeb

Dowiedz się więcej

Krótki przegląd

Skuteczna współpraca

Rozwiązania firmy Cisco z zakresu współpracy ułatwiają podejmowanie współczesnych wyzwań biznesowych i uzyskiwanie przewagi nad konkurencją:

 • Przekształcanie interakcji biznesowych dzięki komunikacji w czasie rzeczywistym z użyciem głosu i wideo
 • Ułatwianie formowania dynamicznych zespołów, które szybciej podejmują lepsze decyzje niezależnie od lokalizacji
 • Usprawnianie obsługi klienta dzięki błyskawicznemu dostępowi do firmowych ekspertów
 • Zapewnianie bezpiecznej łączności, komunikacji i współpracy wykraczającej poza tradycyjne ograniczenia w firmie

Podejmowanie współczesnych wyzwań biznesowych

Styl pracy ulega szybkim przemianom. Metody współdziałania w środowisku biznesowym zmieniają się pod wpływem wielu czynników, takich jak:

 • Większa mobilność i rozproszenie pracowników
 • Gwałtowny przyrost ilości informacji i liczby urządzeń
 • Ściślejsza integracja zespołów i procesów z różnych organizacji
 • Rozpowszechnienie komunikacji wideo
 • Zastosowanie oprogramowania społecznościowego w firmach

Warto przygotować się na kolejne przełomowe zmiany zwiększające innowacyjność i wydajność. Już dziś można wykorzystać te nowe tendencje, aktywnie zachęcając pracowników, partnerów i klientów do ściślejszej współpracy w bardziej naturalny i zintegrowany sposób, niezależnie od miejsca i czasu.

Dowiedz się więcej (plik PDF w języku angielskim — 259 KB)

Dostępna analiza wdrożenia

 1. Klinika medyczna usprawnia obsługę dzwoniących osób

  Klinika Southside Medical Center wdrożyła ujednoliconą komunikację, aby lepiej obsługiwać pacjentów bez zwiększania kosztów operacyjnych.

Chętnie pomożemy

Ujednolicenie komunikacji globalnej

Zobacz, jak działa rozwiązanie Cisco WebEx Connect.

Dowiedz się więcej

Symulacja działania produktu Cisco Unity Connection

Produkt Cisco Unity Connection pozwala korzystać z ujednoliconych usług komunikacyjnych w dowolnym miejscu.

Obejrzyj symulację

Zapoznaj się z produktem Cisco WebEx Mail

Sprawdź, jak łatwy w zarządzaniu produkt Cisco WebEx Mail umożliwia przezwyciężenie ograniczeń poczty e-mail.

Wyświetl teraz samouczek(plik Flash w języku angielskim — 5.41 min)