Guest

Produkty do obsługi konferencji

Hierarchical Navigation

Dostępne produkty firmy Cisco do obsługi konferencji


Korzystaj z wiodących usług WWW, głosowych i wideo. Udostępnij pracownikom swojej firmy atrakcyjne, wydajne i ekonomiczne środowiska konferencji.Wszystkie produkty firmy Cisco do obsługi konferencji

Rozwiązania w postaci oprogramowania oferowanego jako usługa (SaaS)

W przypadku oprogramowania oferowanego jako usługa (SaaS) wystarczy subskrybować odpowiednią usługę dostępną na żądanie, aby bezpiecznie nawiązywać połączenia przy użyciu dowolnego komputera połączonego z Internetem. Opcje oferty SaaS są dostępne wewnątrz i na zewnątrz zapory. Niektóre z tych opcji umożliwiają również nawiązywanie połączeń za pomocą urządzeń przenośnych.

Współpraca w czasie rzeczywistym z zespołami zdalnymi z wrażeniem kontaktu osobistego

Korzystając z wiodących w branży funkcji do obsługi połączeń głosowych i wideo oraz konferencji w sieci WWW, można udostępnić atrakcyjne, wydajne i ekonomiczne środowisko konferencji. Rozwiązania firmy Cisco do obsługi konferencji oferują następujące możliwości:

 • Kontakt z klientami, partnerami i współpracownikami w dowolnym miejscu i czasie, przy użyciu dowolnej platformy, w tym urządzeń przenośnych
 • Skuteczniejsza komunikacja dzięki zintegrowanej obsłudze wideo
 • Optymalne wykorzystanie inwestycji w rozwiązania informatyczne przez wdrożenie oprogramowania oferowanego jako usługa albo w siedzibie klienta lub przy użyciu modelu mieszanego

Zapewnienie doskonałego środowiska spotkań z wykorzystaniem dotychczasowych inwestycji w produkty firmy Cisco

Połączenie zalet rozwiązań obsługiwanych w siedzibie klienta i modelu SaaS oferuje niespotykane dotąd możliwości współpracy. Można zwiększyć wydajność przy użyciu rozwiązania WebEx oraz w pełni wykorzystać inwestycje w produkty firmy Cisco dzięki integracji z rozwiązaniami Cisco Unified MeetingPlace i Cisco TelePresence oraz routerami Cisco ASR 1000 Series.

 • Hostowanie wszystkich spotkań w chmurze to łatwe do wdrożenia rozwiązanie zapewniające doskonale zabezpieczoną współpracę bez potrzeby konserwowania infrastruktury
 • Wdrożenia w siedzibie klienta i hybrydowe, pozwalające wykorzystać inwestycje w wewnętrzną architekturę IP i ograniczyć zapotrzebowanie na płatne usługi konferencji głosowych
 • Zwiększenie wydajności rozwiązania WebEx i ograniczenie użycia przepustowości nawet o 90% przy użyciu produktu Cisco WebEx Node

Dowiedz się więcej

Krótki przegląd

Skuteczna współpraca

Rozwiązania firmy Cisco z zakresu współpracy ułatwiają podejmowanie współczesnych wyzwań biznesowych i uzyskiwanie przewagi nad konkurencją:

 • Przekształcanie interakcji biznesowych dzięki komunikacji w czasie rzeczywistym z użyciem głosu i wideo
 • Ułatwianie formowania dynamicznych zespołów, które szybciej podejmują lepsze decyzje niezależnie od lokalizacji
 • Usprawnianie obsługi klienta dzięki błyskawicznemu dostępowi do firmowych ekspertów
 • Zapewnianie bezpiecznej łączności, komunikacji i współpracy wykraczającej poza tradycyjne ograniczenia w firmie

Podejmowanie współczesnych wyzwań biznesowych

Styl pracy ulega szybkim przemianom. Metody współdziałania w środowisku biznesowym zmieniają się pod wpływem wielu czynników, takich jak:

 • Większa mobilność i rozproszenie pracowników
 • Gwałtowny przyrost ilości informacji i liczby urządzeń
 • Ściślejsza integracja zespołów i procesów z różnych organizacji
 • Rozpowszechnienie komunikacji wideo
 • Zastosowanie oprogramowania społecznościowego w firmach

Warto przygotować się na kolejne przełomowe zmiany zwiększające innowacyjność i wydajność. Już dziś można wykorzystać te nowe tendencje, aktywnie zachęcając pracowników, partnerów i klientów do ściślejszej współpracy w bardziej naturalny i zintegrowany sposób, niezależnie od miejsca i czasu.

Dowiedz się więcej (plik PDF w języku angielskim — 259 KB)

Zdalne spotkania twarzą w twarz

Korzystając z tabletu iPad, można brać udział w spotkaniach organizowanych przy użyciu rozwiązania Cisco WebEx z obsługą wideo w wysokiej jakości.

Dowiedz się więcej