Guest

Wprowadzanie na rynek i sprzedaż rozwiązań

Zwiększ grono nabywców

Twoja firma przygotowała nowe rozwiązanie gotowe do prezentacji klientom. Nadszedł czas, by zaistnieć na rynku, opracować plan wejścia na niego z rozwiązaniem i je promować. Solution Partner Program oferuje różne pomocne zasoby marketingowe i handlowe.

Wprowadzanie na rynek i sprzedaż rozwiązania

Pozyskaj nowych klientów i sprzedawców swoich rozwiązań, promując je w Katalogu rozwiązań Cisco.

Znajdź Partnera usługowego Cisco Powered, który zapewni hosting aplikacjom i rozwiązaniom potrzebnym do oferowania usług Cloud and Managed Services.

Uzyskaj zatwierdzenie rozwiązania w programie SIP (plik PDF — 4,3 MB) Plik Adobe PDF. Solution Incentive Program (SIP) wynagradza sprzedawców, którzy uwzględniają rozwiązania zatwierdzone w programie SIP w ofercie dla użytkowników końcowych. Uczestnicy obu programów Cisco Compatible i SIP Approved są dodatkowo prezentowani w sekcji Solutions Showcase (Prezentacja rozwiązań) sklepu Cisco Marketplace.

Korzystaj z Pulpitu Partnera

Solution Partner Program umożliwia uczestnikom korzystanie z pulpitu Partnera, na którym mogą zarządzać swoim członkostwem w programie oraz dodawać lub aktualizować rozwiązania oferowane w sklepie Cisco Marketplace.