Guest

Budowanie i testowanie rozwiązań

Źródło innowacyjności

Solution Partner Program oferuje dostęp do różnych zasobów ułatwiających rozwój i testowanie. Dzięki naszym narzędziom i wsparciu możesz projektować, budować i testować własne rozwiązania Cisco w całym cyklu życia technologii.

Projektowanie i budowanie

Skorzystaj z zasobów potrzebnych do projektowania, budowania i testowania rozwiązań bazujących na technologiach Cisco.

  • Pobierz interfejsy API oraz zestawy SDK w witrynie Cisco DevNet

Testowanie i weryfikacja

Wyróżnij się na tle konkurencji. Zgłoś własne rozwiązania do testów na certyfikat Cisco Compatible.

  • Promuj własne rozwiązania jako Cisco Compatible. Testy możesz przeprowadzić w naszych laboratoriach z udziałem własnego inżyniera w ramach programu DevNet Sandbox IVT. Możesz też zgłosić rozwiązanie do testów IVT za pośrednictwem autoryzowanego laboratorium partnerskiego prowadzącego testy Cisco IVT.
  • Aby skorzystać z rabatów na sprzęt i oprogramowanie na potrzeby laboratoriów, prezentacji i szkoleń, dołącz do programu Not for Resale (NFR)

Uzyskaj wsparcie techniczne

Skontaktuj się z innymi twórcami rozwiązań, dziel się wiedzą i skorzystaj ze wsparcia.